• Document: KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME- BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA DI KEMENTE...
  • Size: 770.76 KB
  • Uploaded: 2021-09-15 01:54:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KAEDAH PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME- BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TEMPOH PERKHIDMATAN TEMPOH KENAIKAN PANGKAT PERKHIDMATAN PPPS DG52 ke DG54 3 DG48 ke DG52 6 DG44 ke DG48 8 DG41 ke DG44 8 PPPLD DGA34 ke DGA38 5* DGA32 ke DGA34 8 DGA29 ke DGA32 8 *Nota • Pelaksanaan menerusi perluasan laluan cemerlang TAHAP PRESTASI DAN KECEMERLANGAN A. Tahap Pencapaian LNPT KENAIKAN PANGKAT MARKAH MINIMUM LNPT (%) RASIONAL PPPS DG41 ke DG44 78 Pemarkahan ini selaras dengan ketetapan pelaksanaan Time- DG44 ke DG48 78 Based pada 01.01.1998 DG48 ke DG52 80 Pemarkahan berasaskan kepada DG52 ke DG54 80 Time-Based baru PPPLD Pemarkahan ini selaras dengan DGA29 ke DGA32 78 ketetapan pelaksanaan Time- Based pada 01.01.1998 DGA32 ke DGA34 78 Pemarkahan berasaskan kepada Time-Based baru DGA34 ke DGA38 80 TEMPOH PERALIHAN • Bagi pelaksanaan dalam tempoh peralihan mulai 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012, urusan kenaikan pangkat time-based ini akan hanya mengambil kira markah LNPT. • Pelaksanaan tahap kecemerlangan dan perakuan Panel Penilai akan mula berkuat kuasa mulai 1 Januari 2013. LALUAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN Kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan tanpa kekosongan jawatan setelah PPPS/ PPPLD memenuhi tempoh perkhidmatan dan tahap kecemerlangan yang ditetapkan. Syarat Umum Kenaikan Pangkat  Disahkan dalam perkhidmatan (Bagi Kenaikan Pangkat dari Gred DG41 ke Gred DG44  Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan berdasarkan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tiga (3) tahun terakhir sekurang-kurangnya 78.00%  Bebas daripada tindakan tatatertib  Telah mengisytiharkan harta  Lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)  Bebas daripada Senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan  Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) bagi gred yang berkaitan.  Diperakukan oleh Ketua Jabatan TEMPOH PENGALAMAN EX-PPPLD YANG BOLEH DIAMBIL KIRA UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GRED DG44 DAN DG48 Pengalaman PPPLD Bersamaan Pengalaman PPPS Genap 9 tahun dan ke atas 3 tahun (Maksimum) Genap 6,7 atau 8 tahun 2 tahun Genap 3,4 dan 5 tahun 1 tahun PENETAPAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT A. GRED DG41 KE GRED DG44 i. 10 tahun perkhidmatan pada = 01.01.2012 01.01.2012-31.12.2012 ii. 9 tahun perkhidmatan pada = 07.01.2012 01.01.2012-31.12.2012 iii. 8 tahun perkhidmatan pada = 14.01.2012 01.01.2012-14.01.2012 iv. 8 tahun perkhidmatan selepas = Tarikh genap 14.01.2012 tempoh 8 tahun di Gred DG41  GENAP BERKHIDMAT SELAMA 10 TAHUN DI GRED DG41 PADA TAHUN 2012 TEMPOH PPPS YANG BAGI PPPS YANG MEMPUNYAI TARIKH PERKHIDMATAN TIDAK PENGALAMAN EX-PPPLD CADANGAN DI GRED DG 41 MEMPUNYAI KENAIKAN PENGALAMAN PANGKAT EX-PPPLD DG44 Genap 10 TAHUN Contoh : 7 tahun( PPPS)+3 tahun(Ex-PPPLD) 01.01.2012 di Gred DG41 pada 01.01.2012 Tarikh Lantik Tarikh hingga 31.12.2012 DG41: Contoh : Pergerakan gaji 01.06.2002 : 1 Jan Tarikh Lantikan DG41: 1.4.2005 (7 tahun) Tarikh Lantikan PPPLD:1.1.1996 SYARAT KHUSUS (9 tahun = 3 ta

Recently converted files (publicly available):