• Document: EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU
  • Size: 169.83 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 07:28:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EK-10 : MAK 400 STAJI ÖRNEK RAPORU FABRİKA / ATÖLYE STAJI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK <400> STAJ RAPORU (Rapor yazım tarihi) ÖĞRENCİ ADI SOYADI : NUMARASI : STAJ YAPILAN KURUM ADI : ADRESİ : STAJ TARİHİ : Başlangıç: / / Bitiş: / / TELEFON NO : WEB SİTESİ : İÇİNDEKİLER (İçindekiler sayfasındaki sayfa numaraları düşeyde kesinlikle aynı hizada olmalıdır) Sayfa No. BÖLÜM 1 - KURULUŞUN GENEL TANITIMI 1 – Staj yapılan kuruluşla ilgili bilgiler:…………………………………………… 1.1 Kuruluşun adı ve adresi:………………………………………………………… 1.2 Kuruluşun tarihçesi:……………………………………………………………... 1.3 Kuruluşun bağlı bulunduğu üst kuruluş ve mevcut tesisleri:…………………… 1.4 İş görenlerin sayısı (yönetici, mühendis, teknisyen, idari personel, işçi vb.):….. 1.5 Şirket statüsü ve sermaye yapısı:……………………………………………….. 1.6 İmal edilen malzemeler ve bunların üretim kapasiteleri, temel hammaddeleri, malzeme tedarik yöntemleri, yıllık üretim miktarları ve hedef pazarları:……… 1.7 İşletmenin geleceğe yönelik gelişme planları:………………………………….. 2 – İşletmenin genel yapısı ile ilgili bilgiler:……………………………………….. 2.1 İşletmenin örgüt şeması:……………………………………………………….. 2.2 İşletmenin genel yerleşim planı:……………………………………………….. 2.3 Bölümlerin tanıtımı:……………………………………………………………. BÖLÜM 2 - KURULUŞUN ÜRETİMİ, DONANIMI, TEKNİK VE İDARİ YÖNDEN İNCELENMESİ 3 – Üretim bilgileri:………………………………………………………………….. 3.1 Üretimin niteliği:……………………………………………………………….. 3.2 Üretimde kullanılan tezgah tipleri, sayıları ve teknik kapasiteleri:…………….. 3.3 Üretilen iki parçanın imalat akış diyagramı……………………………………. (Öğrencinin kendisi tarafından imalat akışının ilerleme süreleride belirtilerek EK:14’e uygun olarak yapılmalıdır) 4 – İşletmenin (çalışılan birimin) yerleşimi ile ilgili bilgiler: 4.1 Çalışılan birimdeki tezgahların yerleşim planını ve montaj hatlarını gösterir kroki:…………………………………………………………………… 5 – Mamul, yarı mamul ve hammaddelerin bir yerden bir yere naklini sağlayan kaldırma ve iletme makinelerinin ve diğer yardımcı cihazların (lift, forklift,vinç, üretim bantları);………………………………………………. 5.1 Konstrüksiyonları:…………………………………………………………….. 5.2 Kullanım amaçları:……………………………………………………………. 5.3 Çalışma prensipleri:…………………………………………………………… 5.4 Kullanım yerindeki rolleri:……………………………………………………. 6 - İşletmedeki mamul, yarı mamul ve hammaddelerin depolanması, stoklanması ve korunması:………………………………………………………. 7 – İşletmedeki ürün tasarımı, işlem planlanması, iş emirlerinin açılması ve uygulanması, üretim planlaması ve çizelgeleme, üretim denetimi:…………… 8 – Yönetimde, üretimde ve montajda bilgisayar kullanımı, kullanılan donanım ve yazılım sistemleri:………………………………………………….. 9 – İşletmenin otomasyon kullanımı:……………………………………………….. 10 -İşletmenin kalite planlanması, kontrol ve standartları, Kalite kontrolünün imalat akışındaki yeri:……………………………………………………………. 11- İşletmenin maliyet hesapları, 3.3 ‘de imalat akışı verilen ürünlerden birinin örnek maliyet hesabı: (Öğrencinin kendisi tarafından staj klavuzu EK:13’ye uygun olarak yapılmalıdır.Bir ürün için örnek olarak yapılmış maliyet hesabı Mak.Müh.Web sayfası, staj dökümanları içersinde verilmiştir.) 12- İşletme (AR-GE) geliştirilen örnek projeler, kullanılan yazılımlar:…………… 13- İşletmenin satın alma bölümünce tekliflerin alınmasında ve siparişlerin verilmesinde uygulanan yöntemler, iç satın alma ve ithalat işlemleri:………… 14- İşletmede bulunan

Recently converted files (publicly available):