• Document: KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem
  • Size: 346.23 KB
  • Uploaded: 2019-06-14 04:32:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

• Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan KOMPARTMAN SENDROMU hipoksiyle birlikte kas ve sinir dokusunun iskemiye maruz kalması ve bunu izleyen değişiklikler sonucu ortaya çıkan tablodur. • Uzamış kas hipoksisi sonucu nekroz ve kontraktür 10.08.2010 meydana gelir. Dr.Günay YILDIZ • Amaç artmış doku basıncını erken teşhis edip iskemi, nekroz ve kontraktürü önlemektir. Patofizyoloji • Normal doku perfüzyonu, kapiller düzeyde Doku içi Arter- arterio-venöz basınç farkına bağımlıdır. Doku Volüm Arteriol Basınç basıncı arttığında, arteriol vazomotor tonus Artışı Artışı Kan akımı Azalır kaybı ve ince duvarlı venlerin kollapsı, perfüzyon bozukluğuna neden olur. KISIR DÖNGÜ • İskemi ise kapiller yatakta histamin benzeri Ödem İntertesyel madde salınımı ile endotelial permeabiliteyi Mesafeya Sıvı arttırır ve eritrositlerde kümelenme gözlenir. KS Nedenleri Ortopedik Tibia,ön kol kırıkları • Sıkı sirküler alçı-bandaj,fasiyal defektin gergin kapatılması gibi ekstrinsik faktörler ile Vasküler Reperfüzyon hematom,permeabilite artışı ve reperfüzyon hasarı,kanama sonrası ödem gibi intrinsik faktörler de doku basıncının artmasına neden olur. İatrojenik Antokoagulan • Normal doku basıncı sıfır civarındadır ve kullanan hastada genellikle < 10 mm/Hg’ dir. vasküler • Basıncın >20mm/Hg olması ile kapiller dolaşım ponksiyon,İV/İA ilaç sıkıntısı, kullanımı,dar alçı • Basınç >30-40 mm/Hg’de ise iskemik nekroz Yumuşak doku Uzamış ekstremite başlar. travması kompresyonu,crush yaralanma yanıklar 1 Üst Kol Kompartmanı • Anterior kompartman: -Biseps ve brakial kaslar. -Ulnar, median ve radial sinir. • Posterior kompartman: -Triseps kası. *Üst kol kompartmanları relatif olarak geniş olduğu için kompartman sendromu nadir gelişir. Ön Kol Kompartmanı El Kompartmanı **Radius ve ulna arasındaki interosseoz membran, ***Elde 4 kompartman vardır: dorsal ve volar kompartmanları ayırır. -Tenar, hipotenar,santral ve interossei. • Dorsal kompartman: -Radial sinir, el bilek ve parmak ekstansörleri • Tenar ve hipotenar kompartmanlar baş parmak ve 5. parmağın intrinsik kaslarını • Volar kompartman: içerir. -El bilek ve parmak fleksörleri. -Radial ve ulnar arter. -Median ve ulnar sinir • İnterosseous kasının ise kendi kompartmanı vardır. Gluteal Kompartmanlar • Üç gluteal kompartman vardır. -M. tensor fascia lata’yı, -Gluteus medius ve minimus’u, -Gluteus maksimus’u içerir.

Recently converted files (publicly available):