• Document: Endringer i internasjonale manualer for diagnostisering av ruslidelser Tone Øiern
  • Size: 977.36 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 15:51:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Endringer i internasjonale manualer for diagnostisering av ruslidelser Tone Øiern Nasjonal kompetansetjeneste TSB Skiftende terminologi for skade og lidelse knyttet til bruk av rusmidler Nasjonal kompetansetjeneste TSB Diagnosesystemenes anvendelsesområde • Klinisk utredning / diagnostisering • Rettslige avgjørelser • Forsikringsavgjørelser • Helseinformasjon • Pakkeforløp • DiagnoseRelatert Gruppering (DRG) • Forskning Nasjonal kompetansetjeneste TSB The International Classification of Mental and Behavioral Disorders (ICD) • Gjeldende versjon – nr 10 - fra 1992 • Utgitt på norsk i 2011 • Oppdateres/ tilpasses for norske forhold av Helsedirektoratets avdeling for standardisering • Ny versjon (ICD-11) i 2017 Nasjonal kompetansetjeneste TSB “Psykiatriens bibel”: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) • Publisert første gang i 1952 (25 diagnoser) • Ny versjon – den femte - mai 2013 (350 diagnoser) • 12 års forberedelse; field trials, expert reviews, åpen elektronisk høring med mer enn 8000 innlegg fra 2010 Nasjonal kompetansetjeneste TSB Hvis DSM/ ICD er biblene – hvem er Gud og hvem er apostlene? DSM ICD • Komité nedsatt av American Ekspertkomité nedsatt av WHOs Psychiatric Association sekretariat • 14 personer (12 nyoppnevnte) i • Medlemmer: Tverrfaglig gruppe DSM-5 behandlere; mange fra i Europa. • Psykiatere og forskere • Betaversjon (ICD-11 Beta Draft) • Oppdrag: Fornyelse i tråd med ny ute – på ”høring” på medisinskfaglig kunnskap internettbasert prosjektside kalt • Semantisk kunnskap? Systematisk ICAT (Collaborative Authoring Tool feedback fra brukere? Klinisk • Topic advisory group Mental forankri9ng? Kunnskap om stigma? health Etikk? Nasjonal kompetansetjeneste TSB Fornyede klassifikasjoner og terminologi-endringer på rusfeltet 1964: WHOs ekspertkomité erstatter addiction med dependence som begrep for tvangs-/ vanemessig omgang med rusmidler 1979: WHOs ekspertkomité forkaster termen alkoholisme 2013: DSM opphever dikotomien misbruk og avhengighet og innfører dimensjonell forståelse 2013: DSM innfører skillet addiction («tvangsmessig russøkende atferd» og dependence (fysisk avhengighet av substanser f eks som følge av medikamentell behandling) Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppbyggingen av i DSM-5 kapitlet om ruslidelser substance- induced disorders 10 related Substance- disorders (xx use related disorders disorder) Substance use disorders Non substance related disorder (gambling) Nasjonal kompetansetjeneste TSB Oppbyggingen av ICD-11 BETA kapittel om ruslidelse Disorders due to substance use Disorders due to substance use or addictive behaviours Disorders due to addictive behaviours Nasjonal kompetansetjeneste TSB Kriterier ICD 10 (avhengighet ved min. 3) DSM 5 (SUD – alvorlig ved min. 6 ) • Svekket yrkesmessig fungering • Lyst – tvang • Risiko • Manglende kontroll • Svekket sosial fungering • Abstinens • Toleranse • Toleranseutvikling • Abstinens • Likegyldighet ifht viktige livsområder • Fortsatt bruk til tross for erfarte, • Mer bruk enn planlagt skadelige konsekvenser • Mislykte forsøk på å slutte

Recently converted files (publicly available):