• Document: GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN İŞ PİYASASINA ERİŞİMİ ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Geçici ...
  • Size: 2.56 MB
  • Uploaded: 2020-09-16 16:18:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN İŞ PİYASASINA ERİŞİMİ ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İznine Nasıl Başvuru Yapılır? Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Mevsimlik ve Tarım Hayvancılıkta Muafiyet Başvurusu Nasıl Yapılır? ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU VE UİGM Daha önce, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında Ekonomi Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Kanun ile Bakanlığımız İçişleri Bakanlığı, Kültür ve ana hizmet birimi Turizm Bakanlığı, Milli olarak Uluslararası Eğitim gibi kurumlarca da Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni İşgücü Genel verilmekte olan çalışma muafiyetlerine dair iş ve Müdürlüğü izinleri ve çalışma izni işlemlerde izlenecek usul ve muafiyetleri bundan böyle oluşturulmuştur. tek elden Bakanlığımızca esasları, yetki ve sorumlulukları düzenleyen 6735 sayılı düzenlenecektir. Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. VİZYONUMUZ Türkiye’nin Kalkınma odaklı Kalkınmasına Uluslararası Katkı Sağlayacak işgücü Uluslararası Politikaları İşgücü ile Geliştirme Çalışmak Nitelikli İşgücü Çekme 4 BAKAN GENEL MÜDÜR YURTDIŞI TANITIM OFİSLERİ TEŞKİLAT ŞEMASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Uluslararası İşgücü Politikaları, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Anlaşmalar ve Mevzuat ve Nitelikli Yatırımlar Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı Uluslararası Koruma, Sekrörel İzinler Geçici Koruma ve Muafiyetler Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı İstatistik, Değerlendirme ve Bilgi Sistemleri Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK Çalışma İznine Başvuru Hakkı Tanınması 11 Nisan 2013 tarihinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 15 Ocak 2016 tarihinde Kanunu 91. maddesinde «Geçici 22 Ekim 2014 tarihinde Geçici yürürlüğe giren Geçici Koruma Koruma» statüsü tanımlanmış ve bu Koruma Yönetmeliği yürürlüğe Sağlanan Yabancıların Çalışma kişilere ilişkin her türlü hak ve girmiş ve Suriye Arap Cumhuriyeti İzinlerine Dair Yönetmelik ile yükümlülüğün Bakanlar Kurulunca vatandaşları geçici koruma altına bu yabancılara çalışma iznine çıkarılacak bir yönetmelikle alınmışlardır. başvuru hakkı tanınmıştır. düzenleneceği belirtilmiştir. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzni Alma Şartları Nelerdir? Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma Çalışma izni başvurusunun yapıldığı kimlik belgesinin/yabancı tanıtma tarih itibarıyla en az altı aylık geçici belgesinin ve yabancı kimlik koruma süresinin doldurulmuş olması,

Recently converted files (publicly available):