• Document: BÖCEK TAKIMLARI VE TÜR SAYILARI
  • Size: 8.44 MB
  • Uploaded: 2019-03-13 17:00:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BÖCEK TAKSONOMİSİ HAYVAN TÜRLERİ 1 MİLYON BİTKİ TÜRLERİ 500 BİN YOK OLAN TÜRLER 500 BİN BİLİNMEYEN TÜRLER 3-10 MİLYON Dünyadaki Taksonomik İsim İngilizce İsmi Tür Sayısı Apterygota (Kanatsız böcekler; başkalaşım sözkonusu değil) Thysanura 3 Pronged Bristletails 55 Diplura 2 Pronged Bristletails 600 Protura Proturans 10 Collembola Springtails 3000 Alt Toplam 3665 Exopterygota (Hemimetabol böcekler, yarıbaşkalaşımlı) Ephemeroptera May-flies 2000 Odonata Dragons and Damsels 5000 Plecoptera Stone-flies 1700 Grylloblatodea 16 Orthoptera Phasmida Grasshoppers Stick-Insects 20 000 3000 BÖCEK TAKIMLARI Dermaptera Earwigs 1200 Embioptera Web Spinners 300 Dictyoptera Roaches and Mantids 6000 VE Isoptera Termites 1900 Zoraptera Psocoptera Book and Bark Lice 22 2000 TÜR SAYILARI Mallophaga Biting Lice 2800 Siphunculata Sucking Lice 300 Hemiptera True Bugs 100000 Thysanoptera Thrips 500 Alt Toplam 126738 Endopterygota (Holometabol böcekler; gerçek tam başkalaşımlı) Neuroptera Lacewings etc. 4700 Mecoptera Scorpion-flies 400 Siphonaptera Fleas 1400 Coleoptera Beetles 370000 Strepsiptera Stylops 370 Diptera True Flies 100000 Lepidoptera Butterflies and Moths 150000 Trichoptera Caddis-flies 5000 Hymenoptera Ants Bees and Wasps 120000 Ara Toplam 751 870 Genel Toplam 882 273 TAKSONOMİ NEDİR ?  Organizmaların sınıflandırılmasının teori ve uygulamasıyla ilgili bilim dalıdır TAXIS + NOMOS TAKSONOMİ (SIRALAMA) (İSİM) İSİMLERİN SIRALANMASI ANLAMINDADIR SİSTEMATİK NEDİR ?  Organizmaların çeşitliliğini ve organizmalar arasındaki akrabalıkları inceleyen bilim SINIFLANDIRMA NEDİR ?  Sınıflandırma, akrabalık esaslarına göre hayvanların gruplar halinde düzenlenmesine denir.  Sınıflandırmada amaç ilk zamanlar teşhise yardımcı olması iken (Linnaeus); günümüzde sınıflandırmanın canlıların evrimsel sürecini yansıtması (=filogeni) beklenmektedir (kladistik taksonomi).  Kladistik taksonomide organizmaların evrimsel ilşkileri günümüzde moleküler taksonomi olarak ta isimlendirilen bir gelişme ile canlıların DNA, RNA ve protein analizleri yolu ile araştırılmaktadır. TAKSONOMİNİN TARİHÇESİ Mağara resimleri Amerika & Asya yerlileri canlıları iki isimle anmış Mezopotamya (Asurlular) ilk gruplandırma (köpekgiller, atgiller) Hippokrates (MÖ 460-377) Democritus (MÖ 460-370) ARISTO (MÖ 384-322), sınıflandırmanın babası... Hayvanları yaşamlarına, ha

Recently converted files (publicly available):