• Document: MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta)
  • Size: 1.56 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 06:43:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.co m MEKANİZMA TEKNİĞİ (1. Hafta) Giriş Günlük yaşantımızda çok sayıda makina kullanmaktayız. Bu makinalar birçok yönüyle hayatımızı kolaylaştırmakta, yaşam kalitemizi artırmaktadır. Zaman geçtikce makinalar değişime uğrasa da temel yapılarında fazla bir değişim gözlenmemektedir. Değişim daha çok makinalar üzerine eklenen, makinaların kendi kendini kontrol edebileceği otomatik ve akıllı sistemler yönünde olmaktadır. Bu yönüylede tüm makinalar, mekatronik sistemlere doğru bir geçiş ve gelişim içerisinde bulunmaktadır. Bu ders kapsamında makinaları bir alt bileşenlere ayırdığımızda ortaya çıkan mekanizmaların tasarımı ve hesaplamaları (konum, hız ve ivme) üzerine bilgiler verilecektir. Yapılacak hesaplamalar, analitik (formülsel), nümerik (sayısal), programlamatik ve paket program kullanımı şeklinde bir çok yöntemle gerçekleştirilebilecek. Mekanik Rijit CisimlerMekaniği Elastik CisimlerMekaniği Akışkanlar Mekaniği Statik Dinamik Sıkıştırılamaz Sıkıştırılabilir akışkanlar (sıvılar) akışkanlar (gazlar) (Hidrolik) (Pnömatik) Kinematik Kinetik (Mekanizma Tekniği) (Makine Dinamiği Temel Kavramlar Makina Bir enerjiyi alıp başka bir enerjiye dönüştüren, yada almış olduğu enerji ile iş yapabilen sistemlerdir. Bu tanım ile sadece ısıl işlem yada bilgi işlemi yapan makinalar tam olarak makina sayılmazlar. Makina, içerisinde mekanizmaların bulunduğu hareketli sistemlerdir. Makinalar kendi kendine hareketini devam ettirebilen sistemlerdir. Bir makina belli özel bir amaç için üretilmiştir. Örneğin içten yanmalı bir motor makinadır. Yakıttan almış olduğu kimyasal enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürmektedir. Elde edilen mekanik enerji taşıtlarda kullanılarak yük ve insan taşınması sağlanır ve bir iş yapılmış olur (iş için kuvvet ve yerdeğişimi olması gerekir). Kaloriferde kullanmak üzere suyu ısıtan bir kazan tam olarak bir makina sayılmaz. Yada kullandığımız bilgisayarlar yine tam olarak bir makina sayılmazlar. Mekanizma Bir hareketi alıp, başka bir harekete dönüştüren, yada hareketi ileten sistemlerdir. Rijit cisimlerin (şekli değişmeyen) ve mafsalların birleştirilmesi ile elde edilir. Kendi kendine hareket edemezler. Bir mekanizma genel bir amaç için üretilmiştir. Aynı mekanizma bir çok makinada farklı görevler için kullanılabilir. Örneğin motordaki bir krank-biyel mekanizması doğrusal hareketi dairesel harekete dönüştüren bir mekanizmadır. Ayrıca subapları hareket ettiren kam mili ve ona bağlı uzuvlar bir makanizmadır. Kam milindeki dönme hareketi subaplarda doğrusal harekete dönüşmektedir. Ayrıca krank ve kam milini birbirine bağlayan kayış –kasnak sistemi (triger kayışı) de bir mekanizmadır. Dönme hareketi kranktan alıp kam miline taşımaktadır (ayrıca ek bir çok sistemi daha çalıştırmaktadır). 1 Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi......................................................................................................www.IbrahimCayiroglu.co m Uzuv Mekanizmayı oluşturan, üzerinde kuvvet ve moment taşıyabilen rijit parçalara uzuv denir. Ayrı ayrı parçalar bir araya gelip sabit bir şekilde bağlanırsa ve kendi aralarında izafi hareketleri yoksa bu parçaların birleşmiş hali tek bir uzuvdur. Örneğin krank biyel mekanizmasındaki silindir, piston, biyel, krank birer uzuvdur. Silindir; içerisinde oluşan basıncı tutar. Piston; üzerindeki basıncı kuvvete dönüştürür. Biyel; aldığı kuvveti diğer ucundan kranka aktarır. Krank ise almış olduğu çevresel kuvveti momente dönüştür. Bir katı cismin üzerinde bulunan Kinematik Elemanların sayısına göre uzuvlar isimlendirilebilir. Kinematik Eleman Uzuvların birbirine göre bağıl hareket yapabilecek şekilde bağlamak için kullanılan uzvun bir kısmına Kinamatik Eleman denir. Kinematik Çift (Mafsal) Mekanizmayı oluşturan uzuvlar, Kinematik Eleman olarak adlandırılan mafsal yada temas noktalarından birbirine bağlanarak Kinematik Çifti oluşturur. Mafsal kelimesi kinematik çift kavramını tam olarak karşılamaz

Recently converted files (publicly available):