• Document: Menighetene i Os Nr. 2 Juli 2014 Årgang 30 Konfirmanter 2014 Sittende foran venstre: Sandra Ryen, Ingrid Eggen, Karina Valeria Sundmoen, Stig Johnsbråten, Emilie Narjord, Anna Nyvoll Røste...
  • Size: 5.31 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 14:40:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Menighetene i Os Nr. 2 Juli 2014 Årgang 30 Konfirmanter 2014 Sittende foran venstre: Sandra Ryen, Ingrid Eggen, Karina Valeria Sundmoen, Stig Johnsbråten, Emilie Narjord, Anna Nyvoll Røste, Kjersti Jensen Aas. Andre rekke: Linda Marie Henningsmo Fredheim, Trygve Tengesdal, David Kvisvik Perov, Stian Grue, Joakim Smedås, Emil Berg Lystad, Sivert Sæther Narjord, Marius Stenseth Øyen, Daniel Ryen, Ingrid Agnete Kvernes Wiggen. Bakerst: Dennis Fremstad, Martin Westvold, Lars Tingstad, Eivind Christoffersen Horten, Johan Mylius Kroken, Jarl Sander Nyaas Grue, Martin Svendsen Storbæk, Bjørn Olav Westum. 2 Menighetsblad nr. 2/2014 Prestetanker Forbønn for I slutten av mars hadde vi besøk av likekjønnede par biskopen vår, Solveig Fiske. Det var et trivelig besøk, og bygdene våre viste seg I vår var vigsel for likekjønnede par oppe som sak fram fra sin beste side. Ikke bare var på kirkemøtet. Det er kirkemøtet som har ansvar det godt vær under visitasen. Det møtte for å utarbeide liturgier for kirkelige handlinger, også godt med folk over alt – både og inntil kirkemøtet har vedtatt en liturgi for like- på gudstjenester på dagtid og om kjønnede ekteskap, vil det etter ekteskapsloven kvelden, på bygdelunsj og lysbildefram- ikke være mulig for homofile og lesbiske par å visning, og på musikal og på kvelds- gifte seg i kirken. Derimot vil det være mulig med gudstjenester. Jeg er stolt av å kunne en forbønnshandling for ekteskap som er inngått vise fram ei bygd der folk er oppriktig interessert og ønsker å være til hos sorenskriveren. stede. Biskop Solveig Fiske har derfor pålagt prostene å I løpet av en kort og hektisk uke rommer bispevisitasen mange små skaffe prest til homofile og lesbiske par som og større møter. Vi har vært innom bedrifter, skole og barnehage, ønsker en forbønnshandling for ekteskapet sitt. institusjoner og i møte med kommunen. Disse møtene er langt flere Hun har også oppfordret alle menighetsråd til å enn det som lar seg presentere i et sommernummer av menighets- stille kirkene til disposisjon for slike forbønns- bladet. Men alle disse små møtene har vært viktige. Vi har blitt møtt handlinger, og bedt fellesrådene stille med det av mennesker som ønsker å gjøre noe godt for folk rundt seg og for samme mannskapet som man ville gjort ved miljøet i kommunen. Takk til alle som har stilt opp og vist fram Os på vigsel eller forbønnshandling for heterofile par. en positiv måte! Saken har vært behandlet i alle menighetsråd Bispevisitaser er en viktig begivenhet i kirka vår. For det gir en i Os, samt i fellesrådet. Alle tre menighetsråd anledning til å vise fram det vi har, og til å tenke framover om har vedtatt at kirkene kan brukes til forbønns- hvordan vi vil at dette skal være videre. Noe av det som kom tydelig handling for likekjønnede ekteskap, og felles- fram, er hvor viktig dugnadsånden er i bygdene våre. Kirka er på rådet har vedtatt å stille med organist og kirke- mange måter en dugnad. Folk stiller opp og bidrar med sitt, og er tjener slik man ellers gjør når det er heterofile par med på å skape den kirka vi har her, enten det er som dugnadsgjeng som ønsker vigsel eller forbønn i kirken. på kirkegården, som medhjelper når noe skal pusses opp, eller med Dermed er det lagt opp til en så likeverdig tekstlesning, sang og musikk i gudstjenestene våre. Også det å sitte i behandling av heterofile og homofile/lesbiske menighetsråd er en dugnad. Man tar sin runde, og bidrar med det par som mulig fram til kirkemøtet eventuelt man kan. Og vi har fortalt biskopen hvor viktig det er at kirka også i vedtar en vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap. framtida legger til rette for dette, slik at alle føler de kan være med og Representantene til kirkemøtet blir valgt ved bidra uten å være noen form for «elite-kristne». kirkevalget høsten 2015, og vi oppfordrer alle Vi fikk også noen utfordringer å jobbe med: å arbeide videre med hva som er kirkemedlemmer til å sette seg

Recently converted files (publicly available):