• Document: S 655 PYR S PYR
  • Size: 1.97 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 17:02:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn Pyrolyse stekeovn S 655 PYR S 675-2 PYR Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha Pyrolyse komfyr. Du har kjøpt et moderne norsk produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder for S 655 PYR og S 675-2 PYR. Utvikling av nye produkter er en kontinuerlig prosess. Vi tar derfor forbehold om endringer av funksjoner og eventuelle trykkfeil. Bli godt kjent med din nye komfyr, les håndboken nøye og ta vare på den! Vær spesielt oppmerksom på produsentens merknader og råd for sikker bruk. Vi håper du blir fornøyd med komfyren! Med vennlig hilsen Beha Elektro AS PS: Vi gjør oppmerksom på at komfyren som er beskrevet i denne håndboken kun er beregnet for bruk i private hjem. 2 Råd og vink FØR BRUK Ta følgende forholdsregler: • Les bruksanvisningen, sikkerhetsprosedyrene og gjør deg kjent med betjeningselementene. • Undersøk komfyren for eventuelle skader med en gang du har pakket den ut. Ved eventuelle synlige skader, må ikke komfyren tas i bruk. Ta kontakt med forhandler umiddelbart. • Fjern all emballasje, rengjør stekeovnen innvendig. • Slå på ventilasjonen i rommet eller åpne vinduet. • Varm opp stekeovnen, til 250°C, og la den stå på i ca. 30 minutter (for å fjerne lukt av ny ovn), fjern smuss og vask den nøye. • Følg sikkerhetsreglene på side 7 når du bruker komfyren. • Rengjør ovnens tilbehør med såpevann før bruk. Råd og vink 3 INNHOLD Installasjon Nyttige mål for montering av ovnen............... 5 Ventilasjon av ovnen...................................... 6 Bruk Sikkerhetsregler ............................................ 7 Bruk av stekeovn .......................................... 8 Bruk display – Betjeningspanel .................... 9 Pyrolyse – bruk og funksjon ......................... 13 Hva er Pyrolyse? ...........................................15 Stekesymbol – forklaringer ........................... 16 Steketabell .................................................. 18 Tips, baking og bakevarer ........................... 19 Tekniske spesifikasjoner Tekniske data .............................................. 19 Rengjøring og vedlikehold Skifte av lyspære ......................................... 20 Manuell rengjøring av ovnen......................... 20 Rengjøring av glass .......................................21 Rengjøring av ovnsdør og stiger....................22 Feilsøking Driftsstans ................................................... 23 S 655 PYR S 675-2 PYR 4 Råd og vink I N S TA L L A S J O N Nyttige mål Dette kapitlet tar for seg installasjon av ovnen i kjøkkenet og elektrisk tilkobling. PLASSERING AV KOMFYREN Generelle krav: Kjøkkenet skal være tørt og ha tilstrekkelig ventilasjon. Komfyren skal plasseres slik at man får lett tilgang til alle betjeningselementene. MERK! Det er forbudt for andre enn sakkyndig personell å foreta endringer eller modifisere/ åpne det elektriske produktet. INFORMASJON TIL INSTALLATØREN Komfyren er produsert for tilkopling til 230Volts anlegg. Kursen til komfyren skal være sikret med 16 A sikring. Før man kobler komfyren til det elektriske anlegget må brukeren kontrollere informasjonen på merkeskiltet som er plassert på komfyrens høyre side, eller det eksemplaret som ligger vedlagt denne håndboken. INNBYGGINGSMÅL STEKEOVN: Mål for å sette inn ovnen i veggen/benk. Bygg-inn skap med standard mål. Det spiller ingen rolle om ovnen blir installert under kjøkkenbenken eller i et høyskap, bare det har de nødvendige målene. Råd og vink 5 I N S TA L L A S J O N Ventilasjon Ved installasjon er lufting et viktig punkt. Her er det illustrert hva som gjelder for sikker montering. Kjøkkenmøbelet det skal installeres i må være godkjent for innbyggings- produkter. Sett ovnen på plass. Påse at ikke kabelen er skadet på min. 20 mm noen måte, ikke kommer i kontakt med komponenter eller kommer på undersiden av ovnen. Det må være mulig å nå frem til stikkontakten etter installasjon. min. 5 mm Hvis ovnen er plassert etter de riktige utskjæringsmålene, skal det være en klaring i

Recently converted files (publicly available):