• Document: BÖLÜM YE RİN ŞEKİLLENMESİ
  • Size: 8.18 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 12:57:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

EKİLLEN NŞ M Rİ ES YE İ BÖLÜM 6 Test BÖLÜM – 6 Yerin Şekillenmesi (İç Kuvvetler) 1 Bilgi Köşesi 1. Aşağıda Türkiye’de bazı yer şekillerinin olu- 4. I. Akarsuların enerji potansiyellerinin faz- şumu açıklanmıştır. la olması COĞRAFYA I. Kızılırmak nehrinin denize döküldüğü II. Yer şekillerinin ortalama yükseltisinin BİLGİ ! yerde Bafra deltası oluşmuştur. fazla olması Magmanın etkisiyle yer kabuğunun III. Yükseltisi fazla olan ovaların varlığı II. Buzullar Doğu Karadeniz Dağları’nda hareket etmesine yer kabuğu hare- buzul vadileri oluşturmuştur. gibi olaylar Türkiye’ de yer şekillerinin ketleri (tektonik hareketler) denir. III. Dalgaların aşındırıcı etkileri sonucu oluşumunda etkili olan hangi kuvvetin Buna göre; enerjisini yerin derinlik­ Akdeniz kıyılarında falezler oluşmuş- etkisini kanıtlar? lerinden alan ve yeryüzünün şekil­ tur. A) Volkanik hareketlerin lenmesinde etkili olan yapıcı kuv­ IV. Volkanik faaliyetlere bağlı olarak Ağrı B) Buzul aşındırmasının Dağı Türkiye’nin en yüksek dağı hâline vetlere iç kuvvetler denir. C) Rüzgâr aşındırmasının gelmiştir. D) Orojenik hareketlerin V. Akarsu ve rüzgâr erozyonu, Ürgüp- İç kuvvetler şunlardır: Göreme çevresinde peribacalarını E) Epirojenik yükselmenin Deprem, oluşmuştur. Volkanizma, 5. Yer şekillerinin görünüşü ve yükseltisi, iç ve Bunlardan hangisinin ortaya çıkmasında Epirojenez, dış kuvvetlerin karşılıklı etkileşimi ile sürek- iç kuvvetlerin etkili olduğu söylenebilir? li olarak değişir. Orojenez, iç kuvvetlerdir. A) I B) II C) III D) IV E) V Palme Yayıncılık Buna göre aşağıdakilerin hangisinin olu- şumunda iç kuvvetlerin payı en büyük- 2. Yer kabuğunda meydana gelen aşağıda- tür? ki olaylardan hangisi iç kuvvetler sonucu ortaya çıkmamıştır? A) Kıta oluşumunda A) Tabakaların kırı

Recently converted files (publicly available):