• Document: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
  • Size: 466.81 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 08:41:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Jak zdać na A*? LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks CZĘŚĆ PIERWSZA A LEVEL  Tekst służący sprawdzaniu umiejętności czytania może mieć charakter publicystyczny lub popularnonaukowy i zamykać się w około 2000 znakach. Test towarzyszący tekstowi zawiera od 7 do 10 zadań otwartych. LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks JAKI TEKST?  Tekst służący do sprawdzania umiejętności czytania będzie:  a) publicystyczny lub popularnonaukowy,  b) przejrzyście skonstruowany,  c) napisany staranną polszczyzną,  d) nie obrażający uczuć i światopoglądu zdającego,  e) współczesny. LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks JAKIE PYTANIA?  rozumienia słów, związków frazeologicznych, odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych,  znaczeń słów z kontekstu, odróżniania informacji od opinii, znajdowania  słów-kluczy;  rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania informacji, selekcjonowania  informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania,  dostrzegania analogii i przeciwieństw;  rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz umiejętności wnioskowania. LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks JAK UŁOŻONE SĄ PYTANIA?  Pytania do tekstu ułożone są w kolejności zgodnej z kolejnością akapitów.  Pamiętaj, że sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, a nie Twoja osobista wiedza – więc nie odpowiadaj z głowy!!!  Czytając, podkreślaj słowa klucze, bo muszą się one pojawić w odpowiedzi. LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks JAK CZYTAĆ?  ZASTANÓW SIĘ, JAKIE TREŚCI SUGERUJE TYTUŁ, JAKIE TREŚCI ZE SOBĄ MOŻE NIEŚĆ.  PRZECZYTAJ TEKST  ZRÓB MAPĘ MYŚLI*  POSTAW KILKA PYTAŃ DOTYCZĄCYCH NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTII ZAWARTYCH W TEKŚCIE.  WYJAŚNIJ WSZYSTKIE NIEZROZUMIAŁE SŁOWA LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks JAKIE ZADAŁBYŚ PYTANIE? A kiedy zaczyna świadomie odbierać czytane treści? Roczne dziecko, któremu regularnie czytamy, ma już całkiem niezły zasób słów, które rozumie. Czytając wprowadzamy znacznie bogatszy język niż ten, którego używamy na co dzień. Dziecko uczy się nowych słów czy wyrażeń i potem nauka w szkole przychodzi mu znacznie łatwiej. Zważywszy, że język jest podstawowym narzędziem myślenia, również matematycznego, taki uczeń ma od razu przewagę nad rówieśnikami, którzy nie mieli kontaktu z książką. Niestety, dziś wiele rzeczy postawionych jest na głowie i rodzice częściej dbają, żeby maluch w przedszkolu uczył się angielskiego, niż żeby dobrze opanował język ojczysty. LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks AQA  Czego się uczy roczne dziecko, któremu czytamy? ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ......... (2 marks) LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks ODPOWIEDŹ  Dziecko uczy się nowych słów i wyrażeń. LO: to be able to identify the main elements of the Reading Comprehension of the Polish A level exam To be able to learn effective techniques helping obtain top marks CO JEST TU NAJWAŻNIEJSZE?  Pod sz

Recently converted files (publicly available):