• Document: KİMYA BİLİMİ. Eski Çağ İnsanlarının (simyacıların) Keşifleri ve Simyadan Kimyaya Aktarılan Önemli Bulgular :
  • Size: 566.81 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 16:03:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KİMYA BİLİMİ SİMYA : Değersiz metalleri altına çevirebilme, tüm hastalıkları iyi edecek ve insanı ölümsüz yapacak hayat iksirini bulma uğraşılarına simya (alşimi), bu işle uğraşanlara da simyacı (alşimist) denir. Simyacılar felsefe taşı adı verilen gizemli taşı keşfederek hem metalleri altına çevirmek hem de ölümsüzlük iksirini bulmak için uzun yıllar uğraşmışlardır. Simya Çalışmalarının Özellikleri :  Sistematik bilgi birikimi yoktur  Bir bilim dalı değildir  Simyacılar deneme-yanılma yolu ile çalışırlar  Teorik temelleri yoktur  Kimyanın bilim öncesi halidir Eski Çağ İnsanlarının (simyacıların) Keşifleri ve Simyadan Kimyaya Aktarılan Önemli Bulgular :  Ateşin keşfi ile demir, kalay, bakır gibi metalleri eriterek savunma ve saldırı amaçlı kullanmışlardır  Barınma ihtiyacını gidermek ve vahşi hayvanlardan korunmak için evler yapmışlardır  Yiyecekleri pişirmek için kap kacak yapmışlardır  Giyecek ihtiyacını karşılamak için avladıkları hayvanların kürklerini kullanmışlardır.  Tuzu keşfederek besinleri uzun süre saklamak, hastalıkları tedavi etmek, besinleri tatlandırmak ve hayvanların beslenmesinde kullanmışlarıdır  Hastalıklardan korunmak için tedavi amaçlı bitkilerden yararlanmışlardır  Besinleri uzun süre saklamak için damıtma, ısıtma, mayalama, çözme, kavurma, kristallendirme, kükürt buharı ile ağartma gibi yöntemler kullanmışlardır  Bitkilerden ve çeşitli madenlerden boya maddeleri elde etmişlerdir. Kullandıklar bazı boya maddeleri şunlardır. Malahit, kurşun(ll)sülfür, Kıbrıs taşı (FeSO4), şap (Kal(SO4)2), alizarin, göztaşı (CuSO4)… gibi  Simya çalışmaları bünyesinde ; kimya, fizik, tıp, astroloji, felsefe, sanat, ekonomi, mistizm gibi uğraşıları barındırır Bu ve bunlara benzer olarak hayatın her alanında uğraşan simyacıların kimya bilimine katkı yaptıkları bazı bulgular şunlardır.  Madenlerin işlenmesi  Alaşımların yapılması (bronz, tunç, pirinç … gibi)  Boya maddeleri  Barut üretimi  Sabun üretimi  Cam üretimi  Mürekkep üretimi  Esans üretimi  Kozmetik üretimi  Seramik üretimi  Zaç yağı (Sülfirik asit, H2SO4)  Kezzap (Nitrik asit, HNO3)  Tuz ruhu (Hidroklorik asit, HCl)  Nişadır (NH4Cl)  Cehennem taşı (AgNO3)  Güherçile (KNO3 veya NaNO3)  Sofra tuzu (NaCl)  Basit araç-gereç ve yöntemler olarak ;  Fırın (ısıtma kabı)  İmbik (damıtma kabı) Kullandıkları bazı aletler  Pota (eritme kabı)  Saklama kapları  Damıtma  Isıtma  Mayalama  Çözme Kullandıkları bazı yöntemler  Kavurma  Kristallendirme  Kükürt buharı ile ağartma Not : Simyacılar aşağıdaki alanlarda herhangi bir çalışma yapmamışlardır.  Elektrik ve elektrikli aletler (TV, bilgisayar, buzdolabı, klima… gibi)  Motor ve motorlu araçlar (araba, uçak… gibi)  Dinamit  Plastik ürünler (PVC, teflon, naylon, lastik, orlon, polyester… gibi)  Radyoaktiflik (uranyum, nükleer enerji…)  Çimento  Petrol ve ürünleri  Deterjan  Aspirin  Elektroliz  Vs Filojiston Kuramı ve Yanma : Alman simyacı J.Joachim Becher’in yanma olayını açıklamak üzere ileri sürdüğü kuramdır. Filojiston kuramına göre ; ateş yanan cisimdeki bir elementtir ve yanma sırasında yanan maddeden uçup gider. Yanma sırasında uçup giden bu maddeye filojiston (ateş ruhu) denmiştir. Buna göre bir madde yanıcı olmayan bir kısım ve filojistondan (ateş ruhu) oluşur. Madde yandığında filojiston uçar ve geriye yanıcı olmayan kısım (kül) kalır. Bir madde ne kadar iyi yanıyorsa filojiston bakımında o kadar zengindir. Bu kuram yanma olayının ilk olarak açıklanmaya çalışılması bakımından önemlidir. Ancak günümüzdeki bilgiye göre tamamen yanlış bir kuramdır. Günümüzdeki yanma olayını doğru bir şekilde açıklayan Lavoisier’dir. Buna göre yanma olayı bir maddenin oksijenle verdiği tepkime olarak bilinir. Simyacılara Göre Element Kavramı :  Empodekles (MÖ : 492-432) maddelerin hava, su, toprak ve ateş olmak üzere dört ana elementten meydana geldiğini ileri süren ilk düşünürdür. Empodekles’e göre elementler kendiliğinden bir araya gelmez, onları bir arada tutan sevgi (çekme) ve nefret (itme ) gibi kuvvetler vardır.  Aristo ( MÖ : 384-322) Empodekles’in dört element kuram

Recently converted files (publicly available):