• Document: Hinderonderzoek trillingen Hinderonderzoek voor personen in gebouwen ten gevolge van trillingen van het busverkeer in het centrum van Haarlem
  • Size: 3.48 MB
  • Uploaded: 2019-07-19 21:32:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Hinderonderzoek trillingen Hinderonderzoek voor personen in gebouwen ten gevolge van trillingen van het busverkeer in het centrum van Haarlem Status definitief Versie 005 Rapport M.2015.1464.01.R001 Datum 12 december 2016 Hinderonderzoek trillingen Colofon Opdrachtgever Gemeente Haarlem Afdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer Postbus 511 2003 PB HAARLEM Contactpersoon de heer K. Lindhout Project Onderzoek trillingshinder centrum Haarlem Betreft Rapportage onderzoek trillingshinder centrum Haarlem Uw kenmerk - Rapport M.2015.1464.01.R001 Datum 12 december 2016 Versie 005 Status definitief Uitgevoerd door DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag Informatie ing. M.H.C. (Thijs) Ruiter 088 346 78 57 tru@dgmr.nl Auteur ing. M.H.C. (Thijs) Ruiter 088 346 78 57 tru@dgmr.nl Verantwoordelijk ing. J.J.A. (Hans) van Leeuwen 088 346 75 69 ln@dgmr.nl Verwerkt door AZW|LN | OZU/BRA l:\doc\m\2015\146401\m2015146401r001v5.docx 09-12-2016 2 Hinderonderzoek trillingen Inhoud 1. Inleiding 4 2. Situatie 5 2.1 Achtergrondinformatie 5 2.2 Centrum Haarlem 5 2.3 Onderbouwing onderzoekslocaties 6 3. Hinder door voelbare trillingen en geluid 13 4. Beoordelingsrichtlijnen 14 4.1 SBR-A schade aan gebouwen 14 4.2 SBR-B hinder voor de mens 15 5. Onderzoeksmethode 17 5.1 Meetgrootheden 17 5.2 Meetapparatuur 17 5.3 Bepalingsmethode 19 6. Meetresultaten 21 6.1 Resultaten SBR-B 21 6.2 Resultaten SBR-A 22 6.3 Samenvatting resultaten 24 7. Analyse meetresultaten 27 7.1 Invloed rijsnelheid 27 7.2 Invloed gelede en ongelede lijnbussen 27 7.3 invloed bodemsamenstelling 28 8. Maatregelen 29 8.1 Bronmaatregelen - snelheidsverlaging 29 8.2 Bronmaatregelen - Andere voe

Recently converted files (publicly available):