• Document: Temat: Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC
  • Size: 507.17 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 12:04:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Systemy operacyjne – Konsola MMC i Pulpit Zdalny Temat: Administracja systemem z wykorzystaniem konsoli MMC Administracja systemem obejmuje wykonywanie szeregu czynności związanych z konfiguracją i utrzymaniem systemu. Konieczne do sprawnego działania systemu jest czuwanie nad jego funkcjonalnością i ewentualne naprawianie zaistniałych błędów. Osoba wykonująca powinności administracyjne musi posiadać konto użytkownika należące do grupy administratorzy, ponieważ tylko takie konto pozwala na wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności oraz wykorzystać niezbędne narzędzia. Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie „niezbędne czynności administracyjne” można wykonać za pomocą jednego programu, konsoli MMC (ang. Microsoft Management Console). Jest to aplikacja, która samodzielnie nie służy do wykonywania jakichkolwiek zadań, jest ona jednak jednolitym środowiskiem, do którego można dodawać różne programy administracyjne w postaci tzw. przystawek i tworzyć dzięki temu konsole administracyjne. Konsola administracyjna to, zapamiętany w postaci pliku, zbiór ustawień programu MMC, który możemy przenosić z jednego komputera na inny. Korzystając z odpowiednio skonfigurowanych konsoli użytkownik może zarządzać komputerem lokalnym oraz innymi komputerami w sieci, włączając w to serwery. Jedynym ograniczeniem jest dostępna lista przystawek. Istnieje szereg predefiniowanych konsoli służących do wykonywania określonych czynności, więc możliwe jest zarządzanie Windows XP bez znajomości tworzenia własnych konsoli. Dostęp do większości konsoli predefiniowanych można uzyskać przez otwarcie grupy programów Narzędzia administracyjne z Panelu sterowania. Tworzenie własnych konsoli ułatwia i przyspiesza dostęp do najczęściej wykorzystywanych podczas pracy narzędzi. Tworzenie i konfigurowanie konsoli Dodawanie przystawek do nowej konsoli Proces tworzenia nowych konsoli polega na uruchomieniu narzędzia MMC i dodaniu odpowiednich przystawek oraz skonfigurowaniu opcji zgodnie z potrzebami. Aby stworzyć nową konsolę: 1. Kliknij menu Start 2. Wybierz Uruchom… 3. W oknie Uruchamianie wpisz MMC i zatwierdź przyciskiem OK. Na ekranie pojawi się pusta konsola MMC. Jest to punkt wyjściowy do jej dalszej konfiguracji. Strona 1 Systemy operacyjne – Konsola MMC i Pulpit Zdalny Okno konsoli jest podzielone pionowo na dwie części — użytkownik może również korzystać z menu oraz paska narzędzi. W lewej części okna znajduje się drzewo konsoli, w którym jest wyświetlana w postaci drzewa, lista dostępnych narzędzi. Prawa część to okno szczegółów, w którym wyświetlane są wybrane obiekty oraz ich właściwości. Następną czynnością, jaką należy wykonać jest dodanie przystawek: 1. W menu Plik wybierz Dodaj/Usuń przystawkę… 2. W oknie Dodaj/Usuń przystawkę kliknij przycisk Dodaj… Na ekranie pojawi się okno Dodawanie przystawki autonomicznej wraz z listą dostępnych przystawek oraz krótkim opisem każdej z nich. Lista ta może się różnić na poszczególnych komputerach, ponieważ zależy od zainstalowanych aplikacji oraz narzędzi administracyjnych. Twórcy niektórych programów wykorzystują konsolę MMC do zarządzania własnym programem dodając odpowiednią przystawkę. W takiej sytuacji po instalacji aplikacji pojawi się na liście dostępnych przystawek nowa pozycja. Wybierz przystawkę, która Cię interesuje i kliknij Dodaj. W przypadku niektórych przystawek może pojawić się dodatkowe okno konfigurujące opcje wybranej przystawki. Jeśli tak się stanie, wybierz odpowiednie parametry działania przystawki. 3. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno dodawania przystawek. Strona 2 Systemy operacyjne – Konsola MMC i Pulpit Zdalny Pierwsza część tworzenia konsoli została zakończona. W drzewie konsoli znajdują się teraz zainstalowane przystawki. Kolejnym etapem jest dostosowanie konsoli do własnych potrzeb. Aby zapamiętać ustawienia konsoli, wybierz menu Plik i kliknij Zapisz lub w celu podania innej nazwy Zapisz jako… Wybierz lokalizację dla pliku konsoli i wpisz odpowiednią nazwę. Windows XP domyślnie proponuje jako lokalizację folder Narzędzia administracyjne należący do menu Start aktualnie zalogowanego użytkownika. Jeśli lokalizacja zostanie zaakceptowana, aby uruchomić zapisaną konsolę, należy mieć włączone wyświetlanie w menu Start Narzędzi administracyjnych. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem na pasku zadań, wybierz z menu podręcznego Właściwości, na karcie Menu Start kliknij Dostosuj. Przejdź do karty Zaawansowane i włącz opcję wyświetlania narzędzi administracyjnych w menu Wszystkie programy. Dobrym zwyczajem jest nazywanie konsoli zgodnie z jej przeznaczeniem. Np. Zarządzanie użytkownikami, Zasoby i udostępnianie Należy pamię

Recently converted files (publicly available):