• Document: KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA
  • Size: 4.51 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 15:44:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA Prof. Ing. František Drkal, CSc. Ing. Miloš Lain, Ph.D. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Jednotlivé kapitoly sepsali: Prof. Ing. František Drkal, CSc. - kapitoly 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 Ing. Miloš Lain, Ph.D. - kapitoly 2, 5, 11 a 19 Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. - kapitoly 12, 13, 14, 17 a 18 Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. - kapitola 10 Obsah 1 Charakteristika oboru větrání a klimatizace................................................................ 7 1.1 Vývoj oboru................................................................................................................ 7 1.2 Požadavky na úpravu prostředí .................................................................................. 8 1.3 Literatura .................................................................................................................... 9 2 Hlavní funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení......................................... 10 2.1 Ohřívače ................................................................................................................... 12 2.1.1 Vodní ohřívače ................................................................................................. 12 2.1.2 Parní ohřívače................................................................................................... 15 2.1.3 Elektrické ohřívače........................................................................................... 15 2.1.4 Chladivové ohřívače......................................................................................... 16 2.1.5 Spalovací komory............................................................................................. 16 2.2 Chladiče.................................................................................................................... 17 2.2.1 Vodní chladiče.................................................................................................. 17 2.2.2 Přímé výparníky ............................................................................................... 19 2.3 Ventilátory................................................................................................................ 19 2.4 Vlhčení vzduchu....................................................................................................... 21 2.4.1 Parní zvlhčovače .............................................................................................. 21 2.4.2 Zvlhčování vodou............................................................................................. 23 2.5 Čištění vzduchu ........................................................................................................ 24 2.5.1 Třídění filtrů ..................................................................................................... 25 2.5.2 Použití hrubých filtrů ....................................................................................... 25 2.5.3 Použití jemných filtrů....................................................................................... 25 2.5.4 Použití vysoceúčinných filtrů........................................................................... 26 2.5.5 Provedení filtrů................................................................................................. 26 2.6 Zpětné získávání tepla.............................................................................................. 26 2.7 Odvlhčování ............................................................................................................. 28 2.7.1 Adsorpční odvlhčování .................................................................................... 28 2.7.2 Kondenzační odvlhčování ................................................................................ 29 2.8 Další funkční prvky větracích a klimatizačních zařízení ......................................... 29 2.9 Provedení a návrh klimatizačních jednotek ............................................................. 29 2.10 Literatura .................................................................................................................. 30 3 Rozptýlení vzduchu v místnostech................................................................................ 31 3.1 Obecné poznatky ...................................................................................................... 31 3.2 Vyústky pro přívod vzduchu ...............................................................

Recently converted files (publicly available):