• Document: D typu PCM1704 prod...
  • Size: 1.69 MB
  • Uploaded: 2021-09-25 14:16:15
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PROJEKTY AVT 5346 Wielobitowy przetwornik cyfrowo-analogowy audio z układami PCM1704 (2) Do zbudowania przetwornika audio użyto kultowego, wielobitowego W ofercie AVT * AVT-5346 A scalonego przetwornika A/D typu PCM1704 produkowanego przez AVT-5346 UK Dodatkowe materiały na CD/FTP: Texas Instruments. Ten układ jest dobrze znany, bo jako jeden ftp://ep.com.pl, user: 15505, pass: 27mdt418 • wzory płytek PCB z  nielicznych przetworników wielobitowych umożliwia konwersję • karty katalogowe i  noty aplikacyjne elementów oznaczonych w  Wykazie elementów kolorem sygnału o  słowie 24-bitowym i  częstotliwości próbkowania 96  kHz. czerwonym Jest to wynik imponujący! Projekty pokrewne na CD/FTP: (wymienione artykuły są w  całości dostępne na CD) Rekomendacje: przetwornik jest przeznaczony dla koneserów AVT-1670 Stereofoniczny regulator barwy dźwięku (EP 4/2012) dobrego dźwięku, którzy są skłonni wydać „nieco” pieniędzy na AVT-1634 Przedwzmacniacz z  TDA1524A (EP 8/2011) zakup podzespołów. AVT-5335 DAC TDA1543 (EP 3/2012) AVT-5188 Kompaktowy przetwornik C/A  dla Audiofilów (EP 6/2009) AVT-5159 SDSP processor (EP 11/2008) AVT-5148 Stereofoniczny kodek z  interfejsem W  poprzedniej części artykułu opubli- tworniki i  mikrokontroler maja stosunko- SPDIF (EP 9/2008) AVT-931 DsPICorder (EP 6/2006) kowanej w EP 6/2012 omówiono podstawy wo duży rozstaw nóżek. Pewien problem AVT-450 Przetwornik A/C z  interfejsem ADAT (EP 11-12/2005) teoretyczne funkcjonowania urządzenia może być z odbiornikiemWM8804 i filtrem AVT-384 Przetwornik audio analogowo-cyfrowy oraz poszczególne komponenty składowe. DF1706. Jeżeli powstaną zwarcia w czasie z  wyjściem S/PDIF (EP 4/2005) * Uwaga: Pokazano również schematy i  projekty lutowania, to można je usunąć miedzianą Zestawy AVT mogą występować w  następujących wersjach: AVT xxxx UK to zaprogramowany układ. Tylko i  wyłącznie. Bez elementów dodatkowych. płytek drukowanych. W  tym artykule zaj- plecionką. AVT xxxx A płytka drukowana PCB (lub płytki drukowane, jeśli w  opisie wyraźnie zaznaczono), bez elementów dodat- kowych. miemy się uwagami odnośnie do montażu Montując płytkę przetworników trzeba AVT xxxx A+ płytka drukowana i  zaprogramowany układ (czyli połączenie wersji A  i  wersji UK) bez elementów dodat- przetwornika, jego uruchomieniem oraz pamiętać o  tym by najpierw zmontować AVT xxxx B kowych.

Recently converted files (publicly available):