• Document: Thomas More stijlwijzer
  • Size: 778.02 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 15:08:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Thomas More stijlwijzer Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken 2de uitgave Stijlwijzer 1e uitgave, september 2005 samengesteld door Hilde Sels en Frank Driesen, met medewerking van talrijke collega's Gewijzigde herdruk, september 2005 Gewijzigde herdruk (versie 3), september 2006 Gewijzigde herdruk (versie 3), september 2007 2e uitgave, januari 2010 herwerkt door Liesbet Willekens, met medewerking van Frank Driesen en Els Mertens Gewijzigde herdruk, augustus 2013 Stijlwijzer VOORWOORD Deze stijlwijzer biedt een uniforme leidraad voor elke medewerker en student bij de vormgeving van schriftelijke werkstukken. Het is tevens een praktische handleiding bij het correct citeren en refereren, wat de basis vormt van een kwalitatief en plagiaatvrij werkstuk. Deze stijlwijzer is een veilige leidraad. Het is geen dictaat, noch kunnen we volledigheid garanderen. Mogelijk zijn er ook opleidingsgebonden richtlijnen waar rekening mee gehouden moet worden. Veel succes gewenst met de praktische toepassing van deze stijlwijzer en bij alle werkstukken die je tijdens je opleiding aan onze hogeschool maakt. 4 Stijlwijzer Stijlwijzer 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD INLEIDING ................................................................. 7 1 ALGEMENE OPMAAK VAN EEN WERKSTUK ............................. 9 1.1 Papier en bladspiegel ................................................................................9 1.2 Paginanummering ....................................................................................9 1.3 Lettertype en regelafstand ........................................................................9 1.4 Kop- en voetteksten ............................................................................... 10 1.5 Leestekens en spatiëring ......................................................................... 10 1.6 Titels en hun nummering ........................................................................ 12 1.7 Citeren ................................................................................................. 12 1.8 Tabellen, figuren en formules .................................................................. 13 1.9 Gebruik van voetnoten ........................................................................... 15 2 DELEN VAN HET WERKSTUK ....................................... 17 2.1 Omslag en schutbladen ........................................................................... 17 2.2 Titelpagina ............................................................................................ 17 2.2.1 Vermeldingen op de titelpagina ................................................................ 17 2.2.2 Titels formuleren .................................................................................... 17 2.3 Voorwoord ............................................................................................ 19 2.4 Samenvatting ........................................................................................ 19 2.5 Inhoudstafel .......................................................................................... 20 2.6 Lijst van illustraties ................................................................................ 20 2.7 Lijst van gebruikte afkortingen en symbolen .............................................. 20 2.8 Inleiding ............................................................................................... 20 2.9 Corpus .................................................................................................. 21 2.10 Besluit .................................................................................................. 21 2.11 Literatuurlijst ......................................................................................... 21 2.12 Bijlagen ................................................................................................ 22 2.13 Errata en addenda ................................................................................. 22 3 TAALGEBRUIK ................................................... 23 3.1 Werkwoordvorm .................................................................................... 23 3.2 Vaktaal ................................................................................................. 23 3.3 Afkortingen en het euroteken .................................................................. 23 4 VERWIJZINGEN EN LITERATUURLIJST ............

Recently converted files (publicly available):