• Document: ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ
  • Size: 654.19 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 00:46:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep © Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler kullanılamaz, çoğaltılamaz. Biyografi: Mehmet Kanoğlu, Gaziantep’te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümünü 1992’de bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını ABD’de Nevada Üniversitesi’nde (University of Nevada, Reno) 1996 ve 1999 yıllarında tamamladı. 2000 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006-2007 akademik yılını Canada’da Ontario Üniversitesi’nde (University of Ontario Institute of Technology) misafir öğretim üyesi olarak geçirirken hem dersler vermiş hem de ileri enerji sistemleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Bir uluslararası kitabı ve çok sayıda uluslararası makale ve bildirisi vardır. ABD’de yüksek lisans ve doktorasını yaptığı yıllarda ABD Enerji Bakanlığı’nın bir projesi kapsamında Nevada ve California eyaletlerinde bulunan sanayi tesislerinde inceleme ve analizlerde bulunmuş ve bu tesisler için enerji tasarrufu imkanlarını içeren raporlar hazırlamıştır. Nevada’da bulunan bazı şirketler için kriyojenik türbinler ve jeotermal güç santralleri/bölgesel ısıtma sistemleri konularında projelerde görev almıştır. Çalıştığı alanlar arasında ileri enerji sistemleri, jeotermal enerji, güç santralleri, kojenerasyon, enerji yönetimi ve tasarrufu, soğutma sistemleri, doğal gaz ve hidrojen sıvılaştırması sayılabilir. © Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Giriş Enerji tasarrufu kavramı, günlük hayatımızda olduğu kadar bu enerjinin çok büyük bir bölümünü kullanan endüstriyel tesislerde de hayati önem taşımaktadır. Tasarruf aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır. Enerji tasarrufu enerjiyi kullanmamak anlamına gelmez. Enerji tasarrufu, bilinen genel yöntemleri, geliştirme prosedürlerini ve yeni teknolojileri kullanarak ve sosyal hayatın standartlarını dikkate alarak enerjiyi daha etkin kullanmak anlamına gelir. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Türkiye’de enerji tüketiminin % 41’i endüstriyel tesislerde, % 31’i binalarda ve % 20’si taşımacılıkta meydana gelmektedir. Türkiye’de endüstriyel tesislerde yıllık 3,7 milyon TEP (ton eşdeğer petrol) denk düşen bir enerji tüketimi mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar, Türk sanayisinde kullanılan enerjinin % 30’unun tasarruf edilebileceğini göstermektedir. Fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan karbon emisyonlarını minimize ederek bu emisyonların neden olduğu küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliklerini önlemenin iki temel yolu vardır: (1) Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir çevre dostu enerji kaynaklarını kullanmak. (2) Enerjiyi daha verimli kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak. Endüstriyel tesislerdeki enerji tasarrufundaki amaç, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Enerji tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Bu şekilde, üretici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji ile üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilir. Bu çalışmanın amacı literatürde var olan ancak iş yoğunluğu, farkında olmama, eğitimsizlik veya bilinçsizlik gibi nedenlerle kaybolan milyarlarca dolarlık tasarruf potansiyelini nerelerde aramamız gerektiğini vurgulamaktır. Aşağıda, sanayi tesisleri ve binalar için belli başlı enerji tasarrufu yöntemleri basit ve anlaşılır bir şekilde örnekler yardımıyla anlatılmaktadır. Bu metotların bazıları şunlardır: (1) yüksek verimli motor kullanımı (2) basınçlı hava sistemindeki kaçakların giderilmesi (3) basınçlı hava sistemlerinde düşük basınçlı hava kullanımı (4) kompresör havasının dış ortamdan alınması (5) ısı geri kazanım sistemleri (6) yakıtların karşılaştırılması (7) kazanlarda verim arttırılması (8) kazanlarda hava-yakıt oranının optimize edilmesi (9) kazanlarda yakma havasının ısıtılması (10) sıcak ve soğuk yüzeylerin yalıtımı (11) yüksek verimli aydınlatma (12) pencerelerde yansıtıcı film kullanılması (13) diğer tasarruf yöntemleri 1. Yüksek Verimli Motor Kullanımı Üretim sektöründe kullanılan endüstriyel ekipmanların çoğu, gücü elektrik motorları sayesinde üretirler. Bir ele

Recently converted files (publicly available):