• Document: CLIL Toolkit voor het basisonderwijs. 8. Lesplanningsformulier Voorbeelden bovenbouw
  • Size: 252.97 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 13:21:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

CLIL Toolkit voor het basisonderwijs 8. Lesplanningsformulier – Voorbeelden bovenbouw Auteurs: Jan Willem Chevalking, Tine Stegenga Redactie: Alessandra Corda, Eke Krijnen, Wibo van der Es 2012 Expertisecentrum mvt, Leiden Een digitale versie van deze publicatie is beschikbaar via de website van het Expertisecentrum mvt, http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van toepassing: Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) Deze licentie laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs vermeld worden als makers van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid. Tekeningen: University of Victoria Language Teaching Clip Art Gallery (http://hcmc.uvic.ca/clipart). Chevalking, J.W. & Stegenga, T. (2012) CLIL Toolkit voor het basisonderwijs 8. Lesplanningsformulier - Voorbeeld bovenbouw Redactie: Corda, A., Krijnen, E., Es, van der, W. Downloadadres: http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl 8. Lesplanningsformulier – voorbeelden bovenbouw De ingevulde lesplannen hieronder dienen als voorbeeld van CLIL-lessen in de bovenbouw. De kopjes in de linkerkolom zijn een weergave van de kenmerken voor CLIL lessen. De tweede kolom bevat een korte toelichting op de kenmerken. De derde kolom bevat een korte omschrijving van de lesinvulling. 8.1 Lesplanningsformulier bovenbouw: groep 7 Toelichting Omschrijving / lesplanning Doelgroep Groep 7 Voorkennis Engels Beschrijf de voorkennis  Leerlingen maken in groep 7 voor het eerst kennis met het vak Engels via de methode ‘Hello World’. Engels van de doelgroep  Ze kennen diverse ‘losse’ Engelse woorden, geleerd via tv-programma’s, games en vanuit de omgeving. Vak Aardrijkskunde Voorkennis vak Beschrijf de voorkennis  Leerlingen kennen de topografie van Europa. van de doelgroep omtrent  Door vakanties in de betreffende landen is er al enige voorkennis het betreffende vak  De kinderen hebben in groep 6 de basisvaardigheden geleerd om kaarten te kunnen lezen  De leerlingen hebben in groep 6 de belangrijkste elementen uit het Nederlandse landschap gezien en benoemd Kerndoel vakinhoud Beschrijf op welk kerndoel Kerndoel 47: de vakinhoud is gericht De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. Vak doelstellingen Beschrijf wat de leerling De kinderen leren de verschillen tussen de drie landen te benoemen op het gebied van: aan het eind van de  Taal les(sen) heeft geleerd,  Middelen van bestaan ontdekt, ervaren, geoefend  Landschap  Klimaat 1 Chevalking, J.W. & Stegenga, T. (2012) CLIL Toolkit voor het basisonderwijs 8. Lesplanningsformulier - Voorbeeld bovenbouw Redactie: Corda, A., Krijnen, E., Es, van der, W. Downloadadres: http://www.expertisecentrum-mvt.leidenuniv.nl Toelichting Omschrijving / lesplanning Kerndoel vreemde taal Beschrijf op welk EIBO Kerndoel 13 kerndoel de taalinhoud is Leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. gericht (zie voor een Kerndoel 14 overzicht van de Laatste deel doel: de leerlingen ontwikkelen een

Recently converted files (publicly available):