• Document: Facitliste Anvendt Kemi 2
  • Size: 327.95 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 07:47:26
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Facitliste Anvendt Kemi 2 Kapitel 1 1.1 [CO ][NO] 2 [O2 ][NO2 ]4 Y= [NO][NO Y= [N2 O5 ]2 2] 1.2 [N2O4]= 0,040M [NO2] = 0,120M K= 0,36M 1.3 Ligevægt efter 10 minutter K=20,25 Ligevægten er forskudt mod venstre. 1.4 K=2,1∙105 1.5 2SO2 + O2Ý2SO3 [SO3 ]2 (0,12 𝑚𝑜𝑙)2 K= [SO 2 = = 150 2 ] ∙[O2] (0,040)2 ∙0,060𝑚𝑜𝑙 1.6 a) processen er exoterm, derfor bør temp være lav. Desværre nedsætter dette reaktionshastigheden. b) Trykket skal være højt, da der er færrest partikler på højre side 1.7 a) mod højre b) mod venstre c) mod venstre d) ingen betydning e) mod venstre 1.8 Processen må være exoterm mod højre (forbrænding), derfor skal temperaturen være lav og tryk højt 1.9 [𝐹𝑒 2+ ]2 ∙[𝐼 − ] a) 𝑌 = [𝐹𝑒 3+]2 ∙[𝐼−3]3 b) mod højre c) mod venstre d) mod højre 1.10 2NH3 N2 3H2 Start 0,25 mol 0 mol 0 mol Ændring -2x +x + 2x Ligevægt 0,05 mol 0,20 mol 0,30 mol 0,20 mol (0,30mol)3 b) 𝐾 = =2,16 M 2 (0,05 mol)2 Kapitel 2 2.1 a) Findel klumperne b) Tin opløses i saltsyre med høj koncentration. 2.2 a) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 b) 1 + 3 2.3 a) heterogen b) overfladen på katalysatoren øges c) Ja, man kan genbruge det materiale der fjernes 2.4 a) Begge gasser er giftige b) Fordi NO er gifttig, og samtidig er det vigtigt med meget O2, som vi bruger når vi trækker vejret Kapitel 3 3.1 OH Cl H H3C C CH HC CH2 C CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 b) 2,4-dimethylhexan-2-ol 3.3 b) Hexan, 2-methylpentan, 2,3-dimethylbutan c) der findes yderligere 2 isomere: 3-methylpentan, 2,2-dimethylbutan 3.4 a) 2-hydroxy-4-methylhexanal b) 2-hydroxy-4-methylhexan-3-on 3.5 a) funktionsisomeri, b) kædeisomeri c)+d) stillingsisomeri 3.7 OH C CH3 HC C 2,4-dimethylphenol HC CH C CH3 3.8 CH2 CH2 OH H3C CH2 CH2 P – pentan-1-ol OH CH2 HC H3C CH2 CH3 S – pentan-2-ol CH2 CH2 H3C CH CH3 OH S- pentan-3-ol CH3 HC OH CH2 H3C CH2 P – 3-methylbutan-1-ol CH2 OH CH2 H3C CH CH3 P – 2-methylbutan-1-ol OH HC CH3 H3C CH CH3 S – 3-methylbutan-2-ol OH C CH3 H3C H3C CH2 T – 2-methylbutan-2-ol CH3 C H3C OH H3C CH2 P – 2,2-dimethylpropan-1-ol 3.9 8H+ + 3RCHO + Cr2O72- → 3RCOOH + 2Cr3+ + 4H2O 8H+ + 3R1CHOHR2 + Cr2O72- → 3R1COR2 + 2Cr3+ + 7H2O 3.10 a, b og d kan 3.11 a) 2-methylpentan-3-on b) 2,3,5-trimethyloctanal d) 3,3-dimethylhexan-2-on 3.12 a) Ethanal: CH3CHO. b) Navnet kommer ved at der indgår 2 carbonatomer, syrerestionen fra ethansyre hedder netop acetat-ion, og er dermed ”navngiver” c) stoffet dannes når ethanol (sprit) nedbrydes i vores organisme. Stoffet giver ubehag, som kaldes tømmermænd. 3.13 a) 2,3-dimethylbutanal b) 2,3-dimethylbutansyre 3.15 Hexadec-13-ensyre, eller C16:1 3.16 CH CH3 HC C HC CH CH Ved en substitution kan methylgruppen udskiftes med en syregryppe 3.17 Benzylalkohol vil i første omgang omdannes til benzaldehyd (giver en duft af mandler), som herefter kan vidre oxideres til benzoesyre 3.18 O OH C C HC CH HC C CH OH 3.19 a) sukkeringen indeholder mange OH grupper og vil derfor være meget opløselig i vand, mens det andet stof vil være svagt opløsligt i vand, og vil formodentlig næsten ikke kunne opløses i koldt vand. b) 3-(hydroxymethyl)phenol c) sidegruppe (CH2OH) er en primær alkohol, som kan oxideres til en syregruppe. 3.20 Dimethylether (-24,8⁰C), diethylether(34,5⁰C), ethylmethylether (7,4⁰C) 3.21 CH3OCH3 + 3O2 → 2CO2 + 3H2O 3.22 2CH2=CH2 + O2 → 2(CH2)2O 3.23 Ethansyre og propan-1-ol Kapitel 4 4.1 H3C CH2 H3C CH CH CH3 CH CH CH3

Recently converted files (publicly available):