• Document: PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe
  • Size: 600.44 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 14:46:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE K. Bilewska, A. Chłopecki  • Prawo handlowe W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze I. Weiss, W. Pyzioł, A. Szumański PRAWO SPÓŁEK, wyd. 2 Studia Prawnicze J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, R. Zawłocki KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 4 Komentarze Kompaktowe KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 25 Twoje Prawo KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ USTAWY TOWARZYSZĄCE, wyd. 2 Teksty Ustaw Becka prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska prof. zw. dr hab. Aleksander Chłopecki Prawo handlowe 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Poszczególne rozdziały opracowali: Katarzyna Bilewska: I–X, XIV Aleksander Chłopecki: XI–XIII, XV–XVII Stanisław Gurgul: XVIII Anna Pukszto: XIX Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-8926-4 ISBN e-book 978-83-255-8927-1 Spis treści Przedmowa......................................................................................................................... XIX Wykaz skrótów.................................................................................................................. XXIII Wykaz literatury pomocniczej ....................................................................................... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego................................... 1 § 1. Pojęcie prawa handlowego................................................................................. 1 I. Cechy prawa handlowego.......................................................................... 1 1. Prawo handlowe to normy mieszczące się w prawie prywatnym, a nie publicznym................................................................................... 1 2. Prawo handlowe to zespół norm prawa prywatnego........................... 1 3. Prawo handlowe dotyczy stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców..................................................................................... 2 II. Zakres prawa handlowego......................................................................... 2 § 2. Rys historyczny................................................................................................... 3 I. Tradycja dwudziestolecia międzywojennego............................................ 3 II. Kodeks handlowy. W kierunku nowej kodyfikacji................................... 4 § 3. Kodeks spółek handlowych a Kodeks cywilny................................................. 5 I. Zasada jednolitości prawa cywilnego........................................................ 5 II. Zasady stosowania prawa cywilnego w prawie handlowym (prawie spółek handlowych)................................................................................... 6 1. Artykuł 2 KSH....................................................................................... 6 2. Przesłanki stosowania Kodeksu cywilnego wprost.............................. 6 3. Stosowanie Kodeksu cywilnego odpowiednio..................................... 7 § 4. Umowa spółki handlowej.................................................................................... 9 I. Znaczenie umowy spółki handlowej......................................................... 9 II. Cechy umowy spółki handlowej............................................................... 9 III. Treść umowy spółki handlowej i zakres swobody jej kształtowania...... 10 1. Zakres obligatoryjnych postanowień umowy spółki handlowej.......... 10 2. Swoboda umowy spółki handlowej...................................................... 10 3. Umowa spółki handlowej a umowa spółki cywilnej........................... 11 Rozdział II. Przedsiębiorca i jego regulacja w prawie handlowym (firma, prokura, rejestr)................................................................................................ 13 § 1. Pojęcie przedsiębiorcy........................................................................................ 13 I. Wielość definicji przedsiębiorcy w prawie prywatnym i publicznym..... 13 II. Pojęcie przedsiębiorcy w  Kodeksie cywilnym......................................... 14

Recently converted files (publicly available):