• Document: ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri
  • Size: 1.17 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 07:36:32
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

12.10.2015 ATOM BİLGİSİ 1. Atom Modelleri Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür. Daha sonraları atom düşüncesi ve atomun tanımı 2 yapılan deneylere bağlı olarak geliştirilmiştir. Dalton Atom modeli: Dalton kendi adı ile bilinen “katlı oranlar kanunu” nun sonucu olarak deneye bağlı ilk atom tanımını yapmıştır. Dalton’a göre atom; BÖLÜM kimyasal tepkimelerde bölünmeden reaksiyona giren en küçük birim olup, dolu kürecikler olarak kabul edilmiştir. ATOM BİLGİSİ Thomson Atom Modeli: Maddenin elektriksel incelenmesi sonucu eksi yüklü taneciklerin olduğu bulunmuş ve bunlara elektron adı verilmiştir. Bu düşüncenin ışığında Thomson; dolu küreciklerin içinde eksi yüklü elektronların gömülü olduğunu varsayarak, üzümlü kek ya da karpuz örneklerini vererek atom tanımını yapmıştır. ATOM BİLGİSİ ATOM BİLGİSİ Rutherford Atom Modeli: Rutherford ince bir altın levhaya alfa (α) ışınları 3. Atomlar kararlı halde iken enerji alış-verişi yapmazlar. Ancak, atoma enerji göndermiş ve bu ışınların büyük bir kısmının levhadan geçtiğini, pek azının sapma (E = hν) verilirse elektron bir üst enerji tabakasına çıkabilir. Fakat enerji verilmesi gösterdiğini ya da yansıdığını gördü. Bu durumda madde, dolu kürelerden değil, kesilince aldığı enerjiyi (hν) ışık halinde yayarak elektron geri döner. (h : Planck boşluklu yapıdaki atomlardan meydana gelmiştir düşüncesini ileri sürdü. sabiti, ν : yayınlanan ışığın frekansı) Rutherford’ a göre atom çapı 10-8 cm olan küresel bir yapıdır. Ancak, atomun 4. Elektronların bulunduğu yörüngeler içten dışa doğru K, L, M, N gibi harfler ile kütlesini temsil eden kısım 10-12 cm çapında çok küçük bir çekirdekte (nükleon) ya da n = 1, 2, 3, 4 gibi kuantum sayıları ile gösterilir. toplanmıştır. Elektronlar ise bu çekirdeğin 10000 katı kadar büyük olan boşlukta dönerler. 5. Her yörüngedeki elektronun enerjisi, bir anlamda H, He+1, Li+2 gibi tek elektronlu atom ve iyonlarda herhangi bir temel enerji düzeyinin sahip olduğu Bohr Atom Modeli: Bohr’ un atom konusundaki çalışmaları beş madde halinde enerji, özetlenebilir. 1. Atomdaki elektronlar, enerjisi belirli ve kararlı olan tabakalarda bulunabilirler. şeklinde verilmiştir. Çekirdeğe en yakın olan tabakanın enerjisi en az, en uzak olan tabakanın enerjisi ise en fazladır. Bohr atom modeli çok elektronlu atomları açıklayamamaktadır. Sommerfeld tarafından ileri sürülmüş olan modelde ise, Bohr’ un dairesel yörüngeleri yan

Recently converted files (publicly available):