• Document: Zielone enklawy. bioróżnorodności. Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt zadrzewień śródpolnych
  • Size: 3.62 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 22:29:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

„Partnerstwo dla drzew i klimatu – społeczna odpowiedzialność biznesu w zakresie ochrony środowiska” Zielone enklawy bioróżnorodności Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt zadrzewień śródpolnych Spis treści: I.Wstęp Oddajemy do rąk Państwa publikację ułatwiającą rozpoznawanie najpospolitszych gatunków drzew i krzewów oraz motyli spotykanych w zadrzewie- I.Wstęp..................................................................................................................................................................3 niach śródpolnych. Obserwacje terenowe są najlepszym sposobem poznania świata przyrody, odkrywania jego tajemnic i praw nim rządzących. Pogłębianie wiedzy II.Drzewa – najdoskonalsze twory świata roślinnego............................................................................................3 przyrodniczej uczy szacunku do poszczególnych, nawet najmniejszych organizmów. Chcemy aby ta publikacja zachęcała Państwa do aktywnego włączania się w ak- • Rola zadrzewień w krajobrazie .....................................................................................................3 tywną ochronę i odtwarzanie zadrzewień, które są istotnym elementem polskiego krajobrazu. W pierwszej części niniejszej publikacji zamieszczone zostały rysunki najpospolitszych gatunki drzew i krzewów. Identyfikację gatunków ułatwią za- Jak rozpoznawać pospolite gatunki drzew i krzewów.....................................................................3 mieszczone pokroje roślin oraz ich owoce lub kwiaty. W drugiej części znajdują się tablice ze zdjęciami często spotykanych gatunków motyli, których gro można spotkać III.Pospolite gatunki drzew i krzewów zadrzewień śródpolnych ...........................................................................3 pośród zadrzewień. • Wierzby i topole.............................................................................................................................3 • Dęby, buk, grab, olsza, brzoza, leszczyna.......................................................................................6 • Jesion, lipy, wiązy, szakłak, dereń..................................................................................................8 II.Drzewa – najdoskonalsze twory świata roślinnego • Klony, czeremcha, kalina, róża, głóg............................................................................................10 Drzewa należą do największych i najstarszych organizmów żyjących na ziemi. Jednymi z największych drzew rosnących na świecie są dorastające do po- • Bez, jarząb, tarnina, trzmielina, drzewa owocowe.......................................................................12 nad 115 m mamutowce i sekwoje. W czołówce drzew - rekordzistów nie może zabraknąć baobabów. Obwód pnia największego z nich wynosi ponad 30 metrów. Wiek IV.Motyle – nieodłączni mieszkańcy zadrzewień ................................................................................................14 baobabów szacowany jest na około 800 – 1000 lat. To niewiele w porównaniu choćby z żyjącymi dwa razy dłużej sekwojami. Niewątpliwym rekordzistą długości życia • Jak rozpoznawać pospolite gatunki..............................................................................................14 jest sosna oścista, której wiek oszacowano na blisko 4800 lat. Żyjące do dzisiaj drzewo wykiełkowało dwieście lat przed powstaniem piramidy Cheopsa. W Polsce, wiek • Pazie i bielinki...

Recently converted files (publicly available):