• Document: Betong- och armeringsteknik
  • Size: 5.46 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 16:13:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Betong- och armeringsteknik Idag: Betong- och armeringsteknik Kapitel 1 – 6 1. Inledning 2. Normer och bestämmelser 3. Hållfasthetslära (översiktligt) 4. Formbyggnad 5. Materialet betong 6. Betongtillverkning (översiktligt) Bilder hämtade från www.flickr.com 15 december 2014 Emma Enevold 3 Betong i Byggproduktion II Kunskaper och kommunikation som behövs vid uppförandet av en betongkonstruktion Vid produktion av en betongkonstruktion ska de krav som samhället ställer på konstruktionen säkerställas 15 december 2014 Emma Enevold 4 Betong och armeringsteknik- gäller för denna kurs • vänder sig till arbetsledare, konstruktörer och allmänt intresserade av betong- och armeringsteknik • lärobok vid betongrelaterade utbildningar, 15 december 2014 Emma Enevold 5 Kapitel 1 – Inledning Betong, ett material med anor… 15 december 2014 Emma Enevold 6 Kapitel 1 – Inledning Armerad lera 15 december 2014 Emma Enevold 7 Kapitel 1 – Inledning Akvedukter 15 december 2014 Emma Enevold 8 Kapitel 1 – Inledning Pantheon i Rom 15 december 2014 Emma Enevold 9 Kapitel 1 – Inledning Pantheons oarmerade kupol 15 december 2014 Emma Enevold 10 Kapitel 1 – Inledning Betongens positiva egenskaper • Beständighet • Slitstyrka • Täthet • Brand- och ljudisolerande egenskaper • Hög tryckhållfasthet • Formbarhet • Värmetrögt • …något mer..? 15 december 2014 Emma Enevold 11 Kapitel 1 – Inledning Betongens negativa egenskaper • Låg draghållfasthet • Förädlingen av cement är en dyr miljöbov (materialet i sig är dock inte skadligt för miljön) • Fult och tråkigt (?!?) • Brister i hanteringen kan ge stora konsekvenser! • …något mer..? 15 december 2014 Emma Enevold 12 Kapitel 2 – Normer och bestämmelser Regler för byggande • Eurokod 2 • Svenska Betongföreningens handbok (bilaga till Eurokod 2) • Standarder 15 december 2014 Emma Enevold 13 Kapitel 2 – Normer och bestämmelser Europastandarder gäller Swedish Standards Institute European Committee Swedish Standards Institute for Standardization (Engelska, tyska och franska) - EN 123 - SS-EN 123 - ENV 123 och SS-ENV 123 - hEN (harmoniserad standard) och Byggproduktförordningen (CPR) - CE-märkning (varudeklaration) 15 december 2014 Emma Enevold 14 Kapitel 2 – Normer och bestämmelser Några viktiga standarder på betongområdet - SS-EN 206:2013 grundstandard för betong Tillhörande tillämpningsstandard: SS 13 70 03 – Användning av EN 206:2013 i Sverige - SS-EN 137010: Täckande betongskikt - SS-EN 13670:2009: Utförande Tillhörande tillämpningsstandard: SS 137006:2012 – Användning av EN 13670:2009 i Sverige 15 december 2014 Emma Enevold 15 Kapitel 2 – Normer och bestämmelser SS-EN 13670:2009 – Utförande SS 137006:2012 – svensk tillämpningsstandard - Utförandespecifikation - Utförandeklass – nivå på kontroll och tillsyn - Kompetensklass – anger kompetenskrav hos personal - Toleranser - Kontroller 15 december 2014 Emma Enevold 16 Kapitel 2 – Normer och bestämmelser SS-EN 13670:2009 – Utförande SS 137006:2012 – svensk tillämpningsstandard • Den som leder och övervakar arbetet ska ha behörighet för given komptensklass • Kompetensklass 1 = högsta nivå och hårdast krav • I-T, II-T, III-T (kompetens tillverkning) • I-U, II-U, III-U (kompetens utförande) • I-E, II-E, III-E (elementtillverkning) • Boken innehåller teori för utförande klass II 15 december 2014 Emma Enevold 17 Emma Enevold 18 Kapitel 2 – Normer och bestämmelser SS-EN 206:2013 Betong Grundstandard på betongområdet: SS-EN 206:2013 Betong – Fordringar, egen- skaper, tillverkning och överensstämmelse Tillhörande tillämpningsstandard: SS 137003:2008 Betong – Användning av EN 206:2013 i Sverige - Exponeringsklasser - Hållfasthetsklasser - Specifikation av betong 15 december 2014 Emma Enevold 19 Kapitel 2 – Normer och bestämmelser SS-EN 206:2013 Exponeringsklasser • Klassificering av miljöns inverkan på betongkonstruktioner • Grupperade efter angreppsmekanismer: X0 – Ingen risk för korrosion eller angrepp

Recently converted files (publicly available):