• Document: 1 Gastvrijheidsarchitectuur De meerwaarde colofon Hutten Mountbattenweg AX Veghel Tel: +31 (0) e druk januari 2014 Auteur Bob Hutten Redactie Josje Hendriks & Bart Verberne Illustraties
  • Size: 6.93 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 18:39:42
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Ga De stv m ee rijh rw aa eid rd sa e 2. rch 0 ite ct uu r 2 nhou colofon Hutten Mountbattenweg 2 5466 AX Veghel Tel: +31 (0)413 366 633 2e druk januari 2014 Auteur Bob Hutten Redactie Josje Hendriks & Bart Verberne Illustraties Studio Blok 7 Ontwerp svpcreatives Druk- en bindwerk Printadvise Copyright © 2012 ‘Gastvrijheidsarchitectuur’ is een uitgave van Hutten te Veghel. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiter- ste zorg is besteed, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en/of onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur en redacteur(en) deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voor- komende fouten en onvolledigheden. 3 inhoud nhou Hoofdstuk 1 Gastvrijheid als basis? 8 Hoofdstuk 2 Wat is het doel van uw investering in gastvrijheid? 12 2.1 Binden en boeien 16 2.2 Uw organisatie als visitekaartje 17 Hoofdstuk 3 Hoe creëert u optimale gastvrijheid? 20 3.1 Gastvrijheidsarchitectuur 22 3.2 De ‘waarom-vraag’ 24 3.3 Uw organisatie 25 3.4 Gastvrijheidsscan 28 3.5 Dragers van communicatie 28 Hoofdstuk 4 Hoe maak ik mijn eigen gastvrijheidsfilms? 32 Hoofdstuk 5 Uw Hospitalityteam? 38 Hoofdstuk 6 Samenvatting 42 Epiloog 46 Over Hutten 48 4 5 oofdstu 0 01. 01. Gastvrijheid als basis? 6 Gastvrijheid als basis? In een wereld die steeds digitaler wordt, zullen we meer Gastvrijheid, zoals we hier bedoelen, is simpelweg de en meer op zoek gaan naar eerlijke verbindingen en waarneming van alles wat de gast ervaart: het eerste zingeving. Een opdrachtgever zal zich vaker afvragen contact, de uitnodiging, vanaf de autoweg tot aan het waarom hij nog specifiek bij een bepaald bedrijf gaat parkeren, de receptie, de ontvangstruimte, de lunch, het kopen. De medewerker 3.0 zal zich steeds afvragen: vertrek, de ‘aftermail’, etc. waarom ga ik voor dit bedrijf werken? Maatschappe- lijke relevantie wordt erg belangrijk voor product en Gastvrijheid is geen kunstje of rol, gastvrijheid is de bedrijf om te overleven in de nabije toekomst. We horen wijze waarop u op een authentieke wijze uitdrukking u denken: ”Wat heeft dit te maken met gastvrijheid?”. geeft aan uw oprechte gastvrijheidsgevoelens voor de ander. De eerlijke overtuiging om de ander iets te geven Gastvrijheid is de intrinsieke motivatie om een gast ‘vrijer’ met de juiste energie. Wanneer de boodschappen die u te maken. Vrijer voor wat? Vrij om te zijn wie hij is: hij wil voor uw gast heeft perfect zijn afgestemd op de context zich comfortabel, veilig en begrepen voelen. en vice versa, zal de aankoopmotivatie significant toe- nemen. Met een goed gastvrijheidsplan kunt u uzelf 80% van onze woorden worden niet gehoord en blijven richten op uw gast. U hoeft geen ellenlang verhaal te niet bij. Non-verbale communicatie is dus erg belangrijk. vertellen over duurzaamheid als u in de hal uw goede In dit kader spreken we graag over gastvrijheid in de doelen hangt. De andere kant is ook waar: wanneer u context. Alle zintuigen doen mee in de contextbeleving zegt te staan voor kwaliteit, maar het schilderwerk in uw van de gast. Alles wat u ziet, hoort, v

Recently converted files (publicly available):