• Document: POŁĄCZENIA KOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ
  • Size: 559.23 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 23:36:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Slajd 1 a POŁĄCZENIA KOŚCI k KOŃCZYNY DOLNEJ j s h a u c a B n Slajd 2 n Połączenia kości kończyny dolnej dzielą się na: a - połączenia obręczy, o - połączenia kończyny wolnej. S J E W Slajd 3 S W POŁĄCZENIA OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ • Trzy kości obręczy kończyny: kość biodrowa, łonowa i kulszowa zrosły się ze sobą, tworząc kość miedniczną. • Dwie kości miedniczne łączą się ze sobą i z kością krzyżową tworząc miednicę. • Połączenia występujące w obrębie miednicy to: - staw krzyżowo – biodrowy, - spojenie łonowe. Slajd 4 STAW KRZYŻOWO - BIODROWY a w. biodrowo - lędźwiowe w. krzyżowo – biodrowe brzuszne (przednie) k w. pachwinowe łuk biodrowo - łonowy j s Jest to połączenie kości miednicznych z kością krzyżową. Kości tworzące staw posiadają powierzchnie uchowate pokryte chrząstką a włóknistą (na kości krzyżowej, pod chrząstką włóknistą, występuje warstwa chrząstki szklistej). Torebka stawowa składa się z krótkich włókien łączących brzegi powierzchni stawowych. h Powierzchnie stawowe są nierówne i miejscami połączone ze sobą włóknami. W stawie krzyżowo – biodrowym możliwe są niewielkie ruchy wokół c osi poprzecznej. Bu a STAW KRZYŻOWO - BIODROWY n Slajd 5 w. biodrowo - lędźwiowe w. krzyżowo – biodrowe międzykostne w. nadkolcowe w. krzyżowo – biodrowe n grzbietowe (tylne) o a Kość krzyżowa wklinowana między kości miedniczne, jest zawieszona w tym stawie na bardzo silnych więzadłach krzyżowo J – biodrowych grzbietowych, krzyżowo – biodrowych brzusznych i krzyżowo – biodrowych międzykostnych. Ich zadaniem jest utrzymywanie ciężaru tułowia, kończyn górnych i zapobieganie dalszemu wklinowaniu kości krzyżowej. S Jest to połączenie elastyczne, zmniejszające wstrząsy przenoszone z miednicy na kręgosłup. E W Slajd 6 S STAW KRZYŻOWO - BIODROWY W w. biodrowo - lędźwiowe

Recently converted files (publicly available):