• Document: IDENTYFIKACJA PALET EUR WG KARTY UIC NA PODSTAWIE KART OCENY PALET ECR EPAL Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA PALETAMI
  • Size: 6.15 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 14:34:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

IDENTYFIKACJA PALET EUR WG KARTY UIC 435-2 NA PODSTAWIE KART OCENY PALET ECR EPAL Z ELEMENTAMI ZARZĄDZANIA PALETAMI WPROWADZENIE Osoba prowadząca szkolenie Paweł Wojciechowski Absolwent Uniwersytetu Szczecioskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej Doświadczenie w logistyce od ponad 12 lat, głównie w dużych przedsiębiorstwach Od 3 lat właściciel firmy InterConsulting zajmującej się doradztwem logistycznym Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie obszaru logistyki Związany z tematyką paletową od 2000 roku a z Epal od 2006 roku Autor rozwiązao związanych z gospodarką paletową Osoba prowadząca szkolenie posiada pełną aprobatę ze strony Polskiego Komitetu Narodowego EPAL do prowadzenia szkoleo z zakresu identyfikacji palet oraz z zakresu gospodarki paletowej AGENDA SZKOLENIA Częśd teoretyczna – identyfikacja palet  Rynek palet w Polsce  Normy i uwarunkowania prawne  Palet znajdujących się w obrocie  Rodzaje palet drewnianych EUR  Cechy identyfikujące palety EUR  Sinizna i pleśo na paletach  Karty Oceny Palet  Przykłady „z życia” Pytania Częśd teoretyczna – zarządzanie paletami  Zakupy palet (palety nowe i używane)  Naprawa i remont palet  Utylizacja palet  Procedury obrotu paletami  Szkolenia paletowe  Umowy z kontrahentami  Palety a finanse  Przykłady rozwiązao  Palety w Internecie  PKN Epal  Organizacje wspomagające  Drugie życie palet Pytania RYNEK PALET W POLSCE RYNEK PALET EUR W POLSCE TO OKOŁO 40 MILIONÓW SZTUK PALET ŚREDNIA WARTOŚD 1 PALETY EUR – OKOŁO 25 PLN NETTO WARTOŚD CAŁEGO RYNKU PALETOWEGO – OKOŁO 1 MLD PLN NETTO W ROKU 2007 OKOŁO 70% PALET EUR TO PALETY SFAŁSZOWANE NA DZIEO DZISIEJSZY OKOŁO 20% PALET EUR TO PALETY SFAŁSZOWANE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA DOT. PALET W POLSCE Utrata licencji przez Polskie Koleje Paostwowe 1 maja 2004 roku, Polskie Koleje Paostwowe tracą prawo do posługiwania się licencją EUR a tym samym nie mogą produkowad palet drewnianych Palety produkowane do tego okresu, jeśli tylko spełniają standard i kryteria przewidziane dla palet są nadal zaliczane do palet EUR i powinny byd wymieniane na ogólnie przyjętych zasadach Nowelizacja Ustawy Prawo Własności Przemysłowej W związku z dostosowywaniem prawodawstwa polskiego do regulacji przyjętych w międzynarodowych konwencjach prawnych z dniem 1 listopada 2007 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy "Prawo własności przemysłowej" (Dziennik Ustaw nr 136 z 2007 roku pozycja 958) Każdy podmiot wprowadzający do obrotu towary z podrobionymi lub sfałszowanymi znakami towarowymi podlega sankcjom określonym przez Ustawę Dla rynku paletowego oznacza to, iż każdy podmiot wprowadzający palety EUR do obrotu zobowiązany jest do korzystania jedynie z palet posiadających certyfikację legalności NORMY I UWARUNKOWANIA PRAWNE Karty UIC Istnieją dokumenty dot. norm – Karty UIC, które określają standardy palet EUR • UIC 435-2 – dotyczy produkcji palet płaskich drewnianych • UIC 435-4 – dotyczy napraw palet płaskich drewnianych Istnieją inne Karty UIC, które opisują inne palety EUR, o innych wymiarach (EUR2, EUR3 oraz EUR6) oraz kosze metalowo – drewniane (gitter-box’y) Polska Norma W Polsce istnieje jeszcze jeden dokument dot. norm dla palet – Polska Norma PN-M-78216 Norma ta jest obowiązująca ale nieaktualne Polskia Norma PN-M-78216 oparta jest o międzynarodową Kartę UIC 435 PRZEGLĄD POOL’I PALETOWYCH Palety drewniane – wg pool’i paletowych Paleta EUR 800 x 1200 mm Orange Pallets 800 x 1200 mm Gitter – Box Paleta LPR 800 x 1200 mm Paleta IPP 800 x 1200 mm Paleta CHEP 800x1200 mm RODZAJE PALET DREWNIANYCH Palety drewniane – wg wymiarów / palety EUR 1 800x1200 mm Palety te spełniają kryteria przyjęte dla palet EUR zawarte w Karcie UIC 435 Wymiary zewnętrzne tych palet zostały ściśle określone – 800 mm x 1200 mm Zachowane wymiary dla poszczególnych elementów drewnianych palety Ściśle określone znakowanie palet – właściwe oznaczenia EUR oraz EPAL (lub kolej) Odpowiednia klamra i/lub gwóźdź paletowy Poprawne datowanie i numer licencji producenta Odpowi

Recently converted files (publicly available):