• Document: Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska
 • Size: 3.15 MB
 • Uploaded: 2018-12-08 19:02:30
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS® Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS® Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS® do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów A i B Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS® Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS® do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów A i B badanie firmy Deloitte pomiędzy marcem a majem 2009 roku racjonalizacja kosztów - standardowa praktyka stosowana przez wiele firm w Polsce oszczędności uzyskiwane są najczęściej w wyniku usprawniania procesów biznesowych i organizacji Jak obliczać koszty? koncepcje modelowego odwzorowania procesu kształtowania się kosztów - modele rachunku kosztów rachunek rachunek kosztów kosztów pełnych zmiennych rachunek kosztów ZASOBY PRODUKTY standardowych 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2010 2000 rachunek kosztów celu rachunek cyklu życia rachunek kosztów działań bezpośrednia przyczyna zużywania zasobów - nie fakt wytworzenia produktu, ale wykonywanie działań (procesów) w wyniku, których produkty zostają wytworzone ZASOBY PRODUKTY nośnik kosztów nośnik kosztów zasobów DZIAŁANIA działań rachunek kosztów działań rachunek kosztów procesów (activity based costing ABC) – (Prozesskostenrechnung gospodarka amerykańska RKP) – gospodarka niemiecka R.Cooper, R.S.Kaplan - 1987 P.Horvath, R.Mayer - 1989 zakres przedmiotowy: rodzaje uwzględnianych kosztów różnice metodyczne różnice : różnice w poziomach agregacji działań, struktura podmiotów kosztowych, podział na koszty stałe i zmienne Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną i rachunku kosztów działań Koszty wytworzenia produktów przy zastosowaniu modułu RKP systemu ADONIS® Zastosowanie modułu RKP systemu ADONIS® do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów Ai B Przykład: Firma ZDROWE GOTOWANIE jednostka produkt A produkt B wielkość produkcji szt 1 000 1 000 materiały bezpośrednie zł/szt 10 10 robocizna bezpośrednia zł/szt 4 4 wielkość partii szt 1 000 100 ilość partii 1 10 pojemnik transportowy szt 100 20 Ilość pojemników 10 50 zasoby koszty zasobów jednakowe koszty bezpośrednie dla obu amortyzacja 3 000 produktów energia 1 500 usługi obce 4 000 czynsz 2 000 wyn.prac.pośred 4 000 produkt A produkt B pośrednie razem 14 500 www.wz.uw.edu.pl Koszty wytworzenia produktu A i B metoda tradycyjna produkt A produkt B Produkt A Produkt B wielkość produkcji (szt) 1 000 1 000 materiały bezpośrednie 10 000 1 0000 robocizna bezpośrednia 4 000 4 000 koszty pośrednie 7 250 7 250 całkowite koszty wytworzenia 21 250 21 250 jednostkowe koszty wytworzenia 21,25 21,25 Koszty pośrednie alokowane proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich Koszty wytworzenia produktów A i B metoda ABC (dwuetapowa) ZASOBY PRODUKTY nośnik kosztów nośnik kosztów zasobów DZIAŁANIA działań koszty pośrednie działania pośrednie amortyzacja przygotowanie produkcji energia testowanie prototypów produkt A usługi obce transport wewnętrzny czynsz komputerowe wynagrodzenie

Recently converted files (publicly available):