• Document: Podstawy. logiki. w przykładach. i zadaniach
  • Size: 806.68 KB
  • Uploaded: 2019-03-13 16:44:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Podstawy logiki w przykładach i zadaniach ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACYJNO-SPOŁECZNA W WARSZAWIE Beata Witkowska-Maksimczuk Podstawy logiki w przykładach i zadaniach Warszawa 2013 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Rada naukowa: Eugeniusz Zieliński (przewodniczący), Teodor Filipiak, Tadeusz Okrasa, Włodzimierz Okrasa, Grzegorz Rydlewski, Inna Stecenko, Stanisław Śladkowski, Jacek Zieliński, Andrzej Michał Ziółkowski Seria wydawnicza: Nauka i Wiedza I – Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego Nauka i Wiedza II – Zjawiska patologiczne w relacjach urzędnik – petent Nauka i Wiedza III – Teoria Międzynarodowych Stosunków Politycznych Nauka i Wiedza IV – Międzynarodowe stosunki polityczne Historia Nauka i Wiedza V – Wiktymizacja społeczeństwa polskiego w świetle badań ogólnopolskich Redaktor naukowy serii Tadeusz Okrasa © Copyright by Beata Witkowska-Maksimczuk © Copyright by Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Warszawa 2013 © Copyright by Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013 Każda reprodukcja lub adaptacja całości lub części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.) wymaga pisemnej zgody Autorki i Wydawców. Wydawcy: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna 03-838 Warszawa, ul. Grochowska 346/348 Tel/fax 022 619 14 80, wydawnictwo.wsas@edu.pl Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 03-982 Warszawa, ul. Dedala 8/44 tel. 602 247 367, faks 22 870 03 60 e-mail: oficyna@aspra.pl www.aspra.pl Projekt okładki Barbara Kuropiejska-Przybyszewska Skład i łamanie OFI ISBN 978-83-62505-09-8 ISBN 978-83-7545-438-3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści: Wstęp ......................................................7 Rozdział I Nazwy ................................................. 9 1.1. Desygnat, denotacja i konotacja nazwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Podział nazw ze względu na budowę i desygnaty. . . . . . . . . . . . . 11 1.3. Podział nazw ze względu

Recently converted files (publicly available):