• Document: W RODZINIE DZIECI BOŻYCH
  • Size: 2.61 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 22:24:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

„W RODZINIE DZIECI BOŻYCH” Kontrolne karty pracy dla klas I - III szkoły podstawowej według programu AZ-1-02/9 Kielce 2006 Copyright © by Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”, Kielce 2006 Redakcja Elżbieta Kondrak Bogusław Nosek Autorzy Dorota Kubicka Małgorzata Czyż Beata Stolińska Projekt okładki Justyna Kułaga-Wytrych Redakcja techniczna Wiktor Idzik ISBN 83-7442-451-6 WYDAWNICTWO „JEDNOŚĆ” 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4 Dział sprzedaży tel. 041 349 50 50 Redakcja tel. 041 368 11 10 www.jednosc.com.pl e-mail: redakcja@jednosc.com.pl ,,Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I Karty pracy są ułożone według Zeszytu ćwiczeń do klasy I ,,Bóg naszym Ojcem”. Zaplanowano je tak, aby po każdym dziale uczeń mógł wykazać się wiedzą i umie- jętnościami nabytymi podczas zajęć. Rozwiązując łamigłówki, rebusy, krzyżówki oraz zadania otwarte jest mobilizowany do twórczego myślenia i wyciągania wniosków. Ponieważ nie wszyscy uczniowie w klasie pierwszej potrafią czytać (choć kształcą tę umiejętność w klasie 0), katecheta czyta i objaśnia polecenia. „Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I 3 Karta pracy nr 1 „Ja i mój Bóg” Imię i nazwisko ............................................................................................ Klasa I ................. 1. Otocz pętelką te przedmioty lub osoby, które przypominają ci o Panu Bogu. 2. Wypełnij diagram i uzupełnij zdanie: Księga, która zawiera słowa Pana Boga to ...................................... ...................................... 4 „Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I 3. Wpisz do kratek pierwszą literę rozpoznanego obrazka, a dowiesz się, kto się tobą opiekuje. 4. Narysuj dary, które Pan Bóg stworzył dla człowieka. „Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I 5 5. Co znajduje się wewnątrz kościoła? Obrazki pogubiły swoje podpisy. Odnajdź je i odpowiednio połącz. ambona ołtarz wieczna lampka chrzcielnica tabernakulum konfesjonał krzyż 6 „Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I Karta pracy nr 2 „Jezus jest z nami” Imię i nazwisko ............................................................................................ Klasa I ................. 1. Wpisz do tabeli litery zgodnie z numeracją. A C D E I K N O T W Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 10 4 7 9 9 8 8 2 11 4 6 5 10 1 7 5 4 2. Narysuj roratkę. 3. Otocz pętelką miejsce, gdzie urodził się Pan Jezus. szopka dom szpital „Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I 7 4. Ponumeruj, w jakiej kolejności zobaczyli Pana Jezusa: 5. Rozwiąż rebus. + + mik dyk czka Hasło: ...................................................................... . 6. Zamaluj chmurki z imionami Trzech Króli. 8 „Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I 7. Otocz pętelką miejsce, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest. rzeka Jordan świątynia dom w Nazarecie 8. Uzupełnij diagram. „Bóg naszym Ojcem” – karty pracy dla klasy I 9 Karta pracy nr 3 „Naśladując Jezusa” Imię i nazwisko ............................................................................................ Klasa I ................. 1. Połącz chmurki. Cuda Pana Jezusa to: 2. Wpisz do tabeli litery zgodnie z numeracją. A B C D E Ę I J L N

Recently converted files (publicly available):