• Document: Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
  • Size: 1.06 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 23:22:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. • Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: • Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık: • Deri bütünlüğü de bozulmuştur. • Kırık uçları dışarı çıkabilir. • Kanama ve enfeksiyon tehlikesi vardır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Belirtileri: Hareket ile artan ağrı, Şekil bozukluğu, Hareket kaybı, Ödem ve kanama nedeniyle morarma, Ağrılı bölgelerin tespiti elle muayene sonucunda yapılır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar İlkyardım: Yaşamı tehdit eden yaralanmalara önem verilmelidir. Hasta hareket ettirilmemelidir. Kol etkilenmişse; yüzük, saat vb eşyalar çıkarılır. Kırık şüphesi olan bölge ani hareketlerden kaçınılarak, sert malzemelerle ve yakındaki eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilmelidir. Açık kırıklarda tespitten önce yara üzeri kapatılır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kırık bölgede sık aralıklarla derinin rengi ve ısısı kontrol edilir. Kol ve bacaklar yukarıda tutulur. Hasta sıcak tutulur. Tıbbi yardım istenir. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar • Eklem yüzeylerinin zorlanmalar sonucu anlık olarak ayrılmasına burkulma denir. Belirtileri: Burkulan bölgede ağrı, Kızarma, şişlik, İşlev kaybıdır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar İlkyardım: Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir. Bölge, şişliği azaltmak için yukarı kaldırılır. İlk 30 dk soğuk uygulama yapılırsa şişliğin inmesi sağlanabilir. Hareket ettirilmez. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar • Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına çıkık denir. Çıkıklar kendiliğinden iyileşmezler. Belirtileri: Yoğun ağrı, Şişlik ve kızarıklık, İşlev kaybıdır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar İlkyardım: Eklem aynen bulunduğu gibi tespit edilmelidir. Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz. Hastaya ağızdan bir şey verilmez. Bölgede deri rengi ve ısısı kontrol edilir. 112 aranır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar  Kırık-Çıkık ve Burkulmalarda Tespit Tespit için ilkyardımcı eldeki malzemeleri kullanır. Bunlar; üçgen sargı, rulo sargı, battaniye, hırka, eşarp, kravat vb. olabilir. Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulur. Yara varsa üzeri temiz bezle kapatılır. Tespit bölgesi önce yumuşak malzeme ile kaplanır. Yaralı bölge bulunduğu şekilde tespit edilir. Düzeltilmeye çalışılmaz. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Tespit, kırık-çıkık ve burkulmanın hem altında hem de üstünde bulunan eklemi içerecek şekilde yapılmalıdır. Alt Kol ve Köprücük Kemiği Kırığı Tespiti: Kol altına yumuşak malzeme konur. Kol askısı veya üçgen bandaj yerleştirilir. El dirsek hizasından bükülüdür. Üçgen bandajın iki ucu yaralının boynuna düğümlenir. Tespit edilen elin parmakları görülebilir şekilde olmalıdır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar ‘Kol askısı desteği’ göğüs boşluğu ve yaralı kol üzerine yerleştirilir. Bu amaçla geniş bir bandajda kullanılabilir. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Üst Kol Kemiği Kırığı Tespiti: Sert tespit malzemesiyle yapılır. Tespit malzemeleri yerleştirilmeden önce kolun altına (boşluklardan yararlanarak) iki şerit yerleştirilir. Malzemelerden kısa olanı koltuk altından itibaren dirseği içine alacak şekilde sabitlenir. Uzun olan ise omuz ve dirseği içine alacak şekilde sabitlenir. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Daha önceden yerleştirilen şeritlerle bağlanarak kol tespit edilir. Dirsek tespiti için kol askısı takılır. Omuz tespiti için göğüs ve yaralı kol üzerinden geniş kumaş şerit veya üçgen bandaj uygulanır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Dirsek Kırığı Tespiti: Kol gergin halde bulunduysa, hastanın vücudu boyunca gergin ve deri ile arası yumuşak malzeme ile doldurulmuş malzemeler yardımı ile tespit edilir. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Eğer bükülü halde bulunmuş ise kol askısı desteği ile tespit edilir. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kol Askısıyla Dirsek, Bilek ve El Tespiti: Kırık dirsek ve bilek ekleminin hareketini önlemek için üçgen kol askısı yerleştirilir. Hastanın boynunun arkasında düğümlenir. Aşırı hareketleri engellemek için geniş bir bandaj ile gövdeye bağlanır. Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Sert Malzemeler ile Dirsek Kem

Recently converted files (publicly available):