• Document: Štěpán Berka. Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1
  • Size: 2.44 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 07:22:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Štěpán Berka Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 Computer Press Brno 2015 K2176_sazba.indd 1 7.9.2015 14:24:28 Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 Štěpán Berka Obálka: Martin Sodomka Odpovědný redaktor: Roman Bureš Technický redaktor: Jiří Matoušek Tisk: FINIDR, s. r. o. Objednávky knih: http://knihy.cpress.cz www.albatrosmedia.cz eshop@albatrosmedia.cz bezplatná linka 800 555 513 ISBN 978-80-251-4598-2 Vydalo nakladatelství Computer Press v Brně roku 2015 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace 23 069. © Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 1. vydání K2176_sazba.indd 2 7.9.2015 14:24:33 Obsah Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná resuscitace 12 Laické ošetření případných zranění 13 Přivolání lékaře 14 Ohlášení úrazu 14 Pro práci pod napětím a v blízkosti částí s napětím platí obecné zásady 14 KAPITOLA 1 Rozvod elelektrické energie 17 Výroba elektrické energie 17 Klasická tepelná elektrárna 18 Jaderná tepelná elektrárna 19 Vodní elektrárny – hydroelektrárny 19 Vodní turbíny 20 Přečerpávací elektrárny 21 Alternativní zdroje elektrické energie 22 Z elektrárny po zásuvku 22 Přenosová soustava 23 Distribuční síť 24 Jednotlivé druhy elektrických sítí nn 25 Sítě TN 25 Sítě TT 28 Sítě IT 29 Schéma silového rozvodu obytného objektu 30 Rozdělení elektrického rozvodu v objektu 30 Materiál pro elektrické rozvody 32 Vodiče 32 Úložný materiál 33 Spojovací materiál 34 Upevňovací materiál 35 Pomocný materiál 36 K2176_sazba.indd 3 7.9.2015 14:24:33 Obsah Jištění a kontrola provozn

Recently converted files (publicly available):