• Document: ЛІНІЙНА ПЕРСПЕКТИВА Навчальний посібник
  • Size: 2.43 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 17:08:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Бовкун С. А. ЛІНІЙНА ПЕРСПЕКТИВА Навчальний посібник Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM Запоріжжя · ЗНТУ · 2017 1 УДК 742(075.8) Б 72 Рекомендовано до видання Вченою радою Запорізького національного технічного університету (протокол № 9 від 25.04.2017 року) Рецензенти: Руденко Н. М. − доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Промислового та цивільного будівництва» Запорізької державної інженерної академії; Доненко В. І. − доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Будівельного виробництва та управління проектами» Запорізького національного технічного університету; Рижова І. С. − доктор філософських наук, професор кафедри «Дизайн» Запорізького національного технічного університету Бовкун С. А. Б 72 Лінійна перспектива [Електронний ресурс] : навч. посіб / С. А. Бовкун. – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-172-6 Навчальний посібник призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів, що вивчають курс «Лінійна перспектива». В посібнику представлені завдання за темами, послідовність виконання графічних робіт і методичні рекомендації по вивченню теми «Перспектива». Даний посібник може бути використаний при курсовому та дипломному проектуванні, а також може бути корисним для тих, хто самостійно займається образотворчою діяльністю, графічним дизайном, художнім і архітектурним проектуванням. УДК 742(075.8) ISBN 978-617-529-172-6 © Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), 2017 © Бовкун С. А., 2017 2 ЗМІСТ Вступ 4 1 Побудова перспективних зображень. Загальні відомості 5 2 Перспектива точки 7 3 Перспектива прямої лінії 12 4 Перспектива кутів 20 5 Перспективні масштаби 24 6 Перспектива плоских фігур 30 7 Побудова перспективи паркетів 35 8 Перспектива геометричних тіл 39 9 Вибір точки зору і положення картинній площини 47 10 Методи побудови перспективних зображень 48 11 Перспектива інтер’єру 59 12 Практичні завдання 67 12.1 Перспектива відрізка 67 12.2 Перспектива плоскої фігури 69 12.3 Перспектива паркету 71 12.4 Перспектива групи тіл 71 12.5 Перспектива моделі способом архітекторів 73 12.6 Перспектива інтер’єру 75 Використана та рекомендована література 83 Додаток А. Таблиця А.1  Варіанти завд

Recently converted files (publicly available):