• Document: T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ TIBBİ BİLİŞİM
  • Size: 4.47 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 20:20:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ TIBBİ BİLİŞİM ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.  Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.  Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.  Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.  Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz. İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................................................................... 3 1. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ............................................................................................ 3 1.1. Bilişimin Tanımı ........................................................................................................... 3 1.2. Tıp Bilişimi ................................................................................................................... 4 1.2.1. Tıp Bilişiminde Alt Disiplinler ve Konular ........................................................... 6 1.2.2. Tıp Bilişiminin Uygulama Alanları ve Gerekliliği ................................................ 6 1.2.3. Tıbbi Bilişim Uygulamalarında Tıp Eğitiminin Yeri ............................................ 7 1.2.4. Tıp Bilişimi Eğitimi............................................................................................... 8 1.3. Tıpta Bilgisayar Uygulamaları...................................................................................... 8 1.3.1. Tıpta Bilgisayarların Kullanımı ............................................................................. 9 1.3.2. Hasta Veri Tabanı Oluşturma ................................................................................ 9 1.3.3. Tıbbi Laboratuvarların Otomasyonu ................................................................... 12 1.3.4. Hasta Kaydının Otomasyonu ............................................................................... 13 1.3.5. Hasta İzleme ........................................................................................................ 14 1.4. Sağlık Bilgi Standartları.............................................................................................. 15 1.4.1. Heath Level Seven - HL7 Standardı .................................................................... 15 1.4.2. Digital Imaging and Communications in Medicine - DICOM ............................ 17 1.4.3. Tıp Bilişimi Alanında Kullanılan Diğer Standartlar............................................ 19 1.5. İletişim Ortamları........................................................................................................ 20 1.5.1. Bant Genişliği ...................................................................................................... 20 1.5.2. Ortamlar............................................................................................................... 22 1.6. E-Sağlık Sistemleri ve Hastane Yönetim Sistemleri................................................... 24 1.6.1. Hastane Bilgi Sistemleri ...................................................................................... 25 1.7. Elektronik Sağlık Kayıtları (Esk)................................................................................ 35 1.7.1. ESK’nın Tanımı......................................................................................

Recently converted files (publicly available):