• Document: DOKTORATY Z MATEMATYKI I LOGIKI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTM
  • Size: 4.17 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 20:44:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DOKTORATY Z MATEMATYKI I LOGIKI NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTM 13.06.2017 Medal upamiętniający otwarcie Uniwersytetu Warszawskiego, emisja 1917 r. Dziekani: Wydział Historyczno-Filozoficzny (1915/16): Adam Antoni Kryński Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (1915/16): Jan Lewiński Wydział Filozoficzny (1916-1927): Jan Łukasiewicz 1916/17 Józef Wierusz Kowalski 1917/18 Stanisław Szober Zygmunt Wóycicki 1918/19 Zygmunt Wóycicki 1919/20 Oskar Halecki Stanisław Szober 1920/21 Wacław Sierpiński 1921/22 Gustaw Przychocki 1922/23 Wiktor Lampe 1923/24 Wiktor Porzeziński 1924/25 Bolesław Hryniewiecki 1925/26 Zygmunt Łempicki 1926/27 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (1927-1939): Stefan Mazurkiewicz 1927/28 Kazimierz Bassalik 1928/29 Antoni Przeborski 1929/30 Stefan Mazurkiewicz 1930/31 – 1937/38 Wacław Roszkowski 1938/39 Tytuły profesorskie w zakresie matematyki: Zygmunt Janiszewski (1919), Stefan Mazurkiewicz (1919), Wacław Sierpiński (1919), Antoni Przeborski (1922), Kazimierz Żorawski (1926), Kazimierz Kuratowski (1934) Katedry filozoficzne w Uniwersytecie Warszawskim posiadali: Jan Łukasiewicz (1915-18, 1920-23 i po 1925), Władysław Tatarkiewicz (1915-19 i od 1923), Tadeusz Kotarbiński (od 1918) i Stanisław Leśniewski (od 1918), a także przejściowo Kazimierz Ajdukiewicz (1925-28) i Stanisław Schayer (1926-29). Istniały one najpierw na Wydziale Historyczno-Filozoficznym (1915-16), przekształconym wkrótce na Wydział Filozoficzny (1916-27), a następnie na wydziałach, które z niego powstały, tj. na Wydziale Humanistycznym (katedry W. Tatarkiewicza, T. Kotarbińskiego i S. Schayera) i na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym (katedry J. Łukasiewicza, S. Leśniewskiego i K. Ajdukiewicza). Budynek koszarowy, widok z ok. 1927 r. Ze zbioru R. Marcinkowskiego. Siedziba Wydz. Mat-Przyr. od lat 30. XX w. (widok współczesny) Źródła: 1.Księgi albumów doktorskich dla Wydziału Filozoficznego i Matematyczno-Przyrodniczego (WFZ/KD-1 i WMF/KD-1), 2.Teczki studenckie, 3.Inne. 1. KAZIMIERZ KURATOWSKI [KURATOW]* (1896-1980) Tytuł rozprawy: Continua nieprzywiedlne Publikacje: 1. Sur l’opération A de l’Analysis Situs. FM 1922, t. 3, 182-199 2. Théorie des continus irréductibles entre deux points. FM 1922, t. 3, 200-221 Promotor: Wacław Sierpiński (Zygmunt Janiszewski) Data prezentacji: 12.05.1920 Data promocji: 3.01.1921 (5. doktorat na Wydz. Filozof., na dyplomie nazwisko Kuratow) Źródło: AUW RP 379 (brak dypl.), AUW WFZ/KD-1 5, WM 1960, t. III, 231-232, „Nauka Polska” 1976, nr 7, 106, Notatki do autobiografii, SBMP 126, Przeniosło 92 * zmiana nazwiska w 1921 r. 2. ALEKSANDER MICHAŁ RAJCHMAN (1890-1940) Tytuł rozprawy: O szeregach trygonometrycznych sumowalnych metodą Poissona Publikacja: „Prace Mat.-Fiz.” 30 (1919), 19-88. Promotor: Stefan Mazurkiewicz Data prezentacji: 1919 (?) Data promocji: 10.11.1921 (15. doktorat na Wydz. Filozof. UW) Źródło: AUW WFZ/KD-1 15, AUJ WF II 511, „Czy wiesz kto to jest?” Uzupełnienia i sprostowania. Warszawa 1938, s. 253; WM 1987, t. XXVII, 219-231, SBMP 196 Uczestnicy Zjazdu Pracowników Kultury we Lwowie w maju 1936 roku. Zaznaczono postać Aleksandra Rajchmana – jest to jedyne znane zdjęcie. Ludwik Rajchman (1881-1965) 3. KAZIMIERZ ABRAMOWICZ (1889-1936) Tytuł rozprawy: O funkcjach hypergeometrycznych z dowolną ilością punktów pozornie osobliwych Promotor: Stefan Mazurkiewicz Data promocji: 23.05.1922 (23. doktorat) Źródło: AUW WFZ/KD-1 23, AUAM (dyplom), SBMP 5. 4. BRONISŁAW KNASTER (1893-1980) Tytuł rozprawy: Badania nad kontinuami nierozkładalnemi Publikacje: Un continu dont tout sous-continu est indécomposable. FM 1922, t. 3, 247-286 Promotor: Stefan Mazurkiewicz (Zygmunt Janiszewski) Data prezentacji: 12.1921 Data promocji: 23.05.1922 (ze ślubowania, 24. doktorat na Wydz. Filozof.) Źródło: AUW RP 797 (brak dypl.), AUW WFZ/KD-1 24, WM 1983, t. XXV, 101-122, SBMP 105 5. STANISŁAW SAKS (1897-1942) Tytuł rozprawy: Przyczynek do topologii powierzchni i obszarów płaskich Publikacje: Sur l’homéomorphie des variétés à deux dimensions. „FM“ 1924, t. 5, 288-320 Promotor: Stefan Mazurkiewicz Data prezentacji: 05.1922 Data promocji: 26.10.1922 (31. doktorat, błędnie nazwisko na dyplomie) Źródło: AUW RP 411, AUW WFZ/KD-1 31, WM 1982, t. XXIV, 145-160, SBMP 209 6. ANTONI SZCZEPAN ZYGMUND (1900-1992) Tytuł rozprawy: O metodzie Riemanna w teorii szeregów trygonometrycznych Publikacje: Sur la théorie riemanienne de

Recently converted files (publicly available):