• Document: Aleksandra Zienkiewicz
  • Size: 7.46 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 12:13:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pielęgnacja drzew – co drzewom szkodzi, jakie przepisy je chronią, jak rozpoznać nieprawidłowości w pielęgnacji i zabezpieczeniu drzew na budowie, jak reagować? Aleksandra Zienkiewicz Rys. Anna Skotarczyk, publikacja „Drzewa w krajobrazie” Fundacji EkoRozwoju Źródło: https://www.facebook.com/Nadlesnictwo.Lipka/phot os/a.1420209694930870/2236590446626120/ Morfofizjologiczne etapy rozwoju drzewa Źródło: „Drzewa w cyklu życia” Fundacji EkoRozwoju Podstawowe informacje nt. budowy zewnętrznej drzewa Paryż Źródło: „Pielęgnacja drzew – podstawowe zasady” Łukasz Pawlik Źródło: „Planowanie i zasady ochrony drzew w procesie inwestycyjnym” Marzena Suchocka, Monika Ziemiańska Budowa korony drzewa „Drzewa wysokie mają większą wartość współczynnika H/d niż drzewa niskie. Im jest ona większa, tym cieńszy jest pień w stosunku do wysokości i większe prawdopodobieństwo, że drzewo się złamie. Im drzewo jest wyższe oraz ma mniejszą i wyżej zlokalizowaną koronę, tym słabiej ma odżywione tkanki w dolnych partiach pnia, co zwiększa bezpośrednio i pośrednio ryzyko jego złamania. Drewno w tym rejonie wykazuje słabsze zdolności grodziowania, a co za tym idzie – następuje tu szybszy rozkład drewna przez grzyby pasożytnicze.” Źródło: „Drzewa w krajobrazie” Fundacji EkoRozwoju Przyczyny cięcia koron drzew: a. Brak wystarczającej przestrzeni – kolizja z elementami architektury i infrastrukturą, b. Posusz w koronie, zły stan fitosanitarny, c. Nieprawidłowa budowa korony drzewa, d. Brak wystarczającej wytrzymałości na działanie silnych wiatrów, e. Sadzenie młodych, nieuformowanych w szkółce drzew, f. Stary wiek, regresja - konieczność pobudzenia do regeneracji, odciążenie korony. Podstawowa klasyfikacja cięć w zależności od ich znaczenia dla drzewa: I. Cięcia przyrodnicze - pielęgnacyjne Celem cięć przyrodniczych jest utrzymanie zdrowych, bezpiecznych, o prawidłowym pokroju i budowie koron drzew. Rodzaje cięć przyrodniczych: a. Sanitarne b. Prześwietlające c. Korygujące d. Odtwarzające koronę e. Po przesadzeniu i posadzeniu f. Weteranizujące g. Formujące II. Cięcia nieprzyrodnicze - techniczne Celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie zagrożenia stwarzanego przez drzewo dla elementów architektury i infrastruktury technicznej, komunikacji drogowej i pieszej. Do Berlin cięć technicznych należą różnego rodzaje redukcje korony. Takie cięcia zawsze odbierane są jako stres dla drzewa. I. Cięcia przyrodnicze – pielęgnacyjne a. Sanitarne Cel: Poprawa fitosanitarnego stanu drzewa, zapobieganie samoistnemu odpadaniu suchych pędów, konarów i gałęzi. Uwaga: przy usuwaniu suchych gałęzi nie wolno uszkodzić żywej tkanki drzewa. b. Prześwietlające Cel: Dopuszczenie światła do wnętrza korony, zmniejszenie wilgotności wewnątrz korony, zmniejszenie naporu oddziaływania wiatru. Uwaga: należy usunąć dużo, ale drobnych (Ø3 – 5 cm) i cienkich gałęzi (Ø1 – 3 cm), i pędów (do Ø1 cm) w ilości nie większej jak 15 % masy asymilacyjnej; należy utrzymać naturalny pokrój. c. Korygujące Cel: Dokonanie zmian w ukształtowanej koronie, która posiada wady budowy (asymetryczna z przesuniętym środkiem ciężkości, dwu- lub wielopniowa z rozwidleniem w kształcie litery V i tworzącym się zakorkiem*, zdeformowana o nienaturalnym pokroju). Uwaga: można usunąć nawet 20 - 30 % masy asymilacyjnej, jednak optymalnie - max 20% masy asymilacyjnej; w przypadku korekcji dużych wad budowy korony zabieg powinien być wykonany etapami z nawrotem minimum dwuletnim; należy unikać usuwania grubych gałęzi/konarów przy pniu. d. Odtwarzające koronę (szczególny przypadek cięcia korygującego) Cel: Odbudowa korony Paryż przez drzewa, które uległy znaczącemu uszkodzeniu poprzez nadmierną redukcję - ogłowienie lub samoczynnie (przypadek losowy). Zasady: Cięcia wykonywać, gdy w koronie pojawią się liczne pędy przybyszowe. Polega na usuwaniu, przerzedzaniu tzw. mioteł (wilków) w jednym sezonie wegetacyjnym nie więcej niż 50% masy asymilacyjnej. Zabieg ten może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Cięcia wykonuje się w nawrotach 1 – 2 letnich. Przykład korekcji niebezpiecznego rozwidlenia i rodzaje rozwidleń: Źródło: „Pielęgnacja drzew –

Recently converted files (publicly available):