• Document: Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-heden
  • Size: 94.86 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 15:29:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tentoonstellingen Van Abbemuseum 1936-heden 1936 Groepstentoonstellingen Hedendaagsche Nederlandsche Kunst Matthieu Wiegman en Theo van Doesburg Amersfoortsch Kunstenaarsgilde Genootschap 'Kunstliefde', Utrecht R' 33, Rotterdam 16e en 17e Eeuwsche Hollandsche, Vlaamsche en Italiaansche schilderijen uit de collectie Fa. D. Katz, Dieren 1937 Solotentoonstellingen Albert Servaes Maria-leven : 16 tafereelen uit de jaren 1934-1935 Jan van Oort Toon Kelder F.A. Mooy Groepstentoonstellingen Schilderijen en kunstvoorwerpen uit de collectie van de Heer en Mevr. Dr. A.F. Philips-De Jongh, Eindhoven Gooische Schildersvereeniging Hedendaagsche Belgische schilder- en beeldhouwkunst Tentoonstelling van de 19e en 20e eeuwsche schilderijen uit Eindhovensch particulier bezit Collectiepresentaties Aanwinsten uit collectie Henri van Abbe Charles Eyck, Toon Kelder, Coba Ritsema, Quirijn van Tiel, Matthieu Wiegman, Piet van Wijngaerdt 1938 Solotentoonstellingen Kees van Dongen 1877-1937 Jan Sluyters Groepstentoonstellingen Schilders van de Haagsche School Noord-Brabantsch kunstbezit 1939 Solotentoonstellingen Lucie van Dam van Isselt Groepstentoonstellingen Bergensche School De Groep, Den Haag H. Bekman, R.J. Drayer, H. von Essen, J. Franken Pzn., J. van Heel en M. Schipper Het huis der gemeenschap Tentoonstelling van Stadhuisplannen Tentoonstelling van Noord-Brabantsche Schilder- en Beeldhouwkunst Eeuwfeest Tentoonstelling van Schilderijen en Beeldhouwwerken Vervaardigd door leden van de Maatschappij Arti et Amicitiae, Amsterdam 1940 Groepstentoonstellingen De Haarlemsche kunstenaarsgroep De Spaak E.L.H. Woutersen-Van Doesburgh, J. Giesbers, C. Bartels, W. Dingemans, D. Harting, G. Huysser, J.B. Kamp Tentoonstelling van Werken van leden van het Schilderkunstig Genootschap Pulchri Studio Bredasche Kunstkring Tuinarchitectuur door den Bond van Nederlandse Tuinarchitecten De Groningsche schildersvereeniging 'De Ploeg' Tentoonstelling van Schilderijen uit de verzameling van wijlen den Heer Henri van Abbe, stichter van het Stedelijk Van Abbemuseum 1941 Solotentoonstellingen J.H. Jurres Betsy Westendorp-Osieck 1880-1940 Groepstentoonstellingen Tentoonstelling van werk der leden van de Zuid Nederlandsche Onafhankelijken waaraan verbonden eere- tentoonstelling van H.J. Siegers Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941 deel 1 Jong Eindhoven teekent 15e Teekenwedstrijd Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941 deel 2 1942 Solotentoonstellingen Albert Neuhuys 1844-1914 Groepstentoonstellingen Nederlandsche Bond voor Kunst en Industrie 6e Noordbrabantsche Fototentoonstelling Nederlandsche Kunstkring Huisvlijttentoonstelling Nederlandsche Jeugd aan het Werk Volkstentoonstelling Nederlandsche Kunst van de Provincies Brabant en Zeeland Hulpwerk beeldende kunst van de Nederlandschen Volksdienst 1943 Solotentoonstellingen Martien Coppens Presentatie in 1943 van de foto's uit het boek Gedachten in Steen, uit 1941 Otto Hanrath Groepstentoonstellingen Huisvrouwen worden vindingrijk Herlevend Nederland Tentoonstelling van werken door de leden van Kunstkring Nederland Kersttentoonstelling André van der Burght, Henk Hierck, Gerarda ten Hoet 1944 Solotentoonstellingen Jan Wingen Jubileumtentoonstelling Groepstentoonstellingen Wat aarde bewaarde Wie en wat waren onze voorouders? Willy Paes, Pie Schmitz, Teun Gijssen De Wedstrijdtentoonstelling Kempenland van Nederlandsche Beeldende Kunst Zoo leeft Eindhoven Fotografische tentoonstelling Wansmaak en gezonde kunst 1945 Solotentoonstellingen Hendrik Wiegersma Martien Coppens Fototentoonstelling Groepstentoonstellingen Het illegale verzet Indische tentoonstelling 1946 Groepstentoonstellingen Haagsche Meesters Een keuze uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum Karin Eyck, Charles Eyck, Daan Wildschut Werken van leden van Kunstkring De Kempen De kunst gaat door het vrije land Engelse caricaturen Wederopbouw Herwonnen kunstbezit 1e gedeelte Keuze van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandsche kunstschatten Herwonnen kunstbezit 2e gedeelte Keuze van uit Duitsland teruggekeerde Nederlandsche kunstschatten 1947 Solotentoonstellingen Nico Eekman Schilderijen, tekeningen, grafiek Kees Verwey Schilderijen en aquarellen Coba Ritsema De Vlaamse Meester Saverijs Groepstentoonstellingen 12 Nederlandse schilders Bergense School 3 Beeldende Kunstenaarsverenigingen uit het Zuiden De wereld van de druk Hollandsche Aquarellistenkring Tentoonstelling schildersprenten Beeldende kunst binnen ieders bereik Moderne meesters 1948 Solotentoonstellingen Schilderijen en gouaches door Quirijn van Tiel Groepstentoonstellingen De Bossche schildersfamilie Slager Nederlandse landschapskunst in de 17e eeuw Rotterdamse grafiek 1949 Solotentoonstellingen Jan Wiegers Gustaaf van de Woestijne A.C. Willink Groepstentoonstellingen Noord-Brabantsch Kunstbezit: t.g.v. 40 jarig regeringsjubileum van H.K.H. Koningin Wilhelmina Kunstkring De Kempen Oost-Indonesische Kunst TISNA Oosterse tapijten Nederlandse Kring van Beeldhouwers Collectiepresentaties Aanwinsten

Recently converted files (publicly available):