• Document: C++ WxÜá aéàätüð Doç.Dr. Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
  • Size: 4.16 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 11:30:33
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

http://alikoker.name.tr TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ C/C++ WxÜá aÉàÄtÜð Doç.Dr. Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi http://alikoker.name.tr 2 ÖNSÖZ Günümüz programlama dilleri içinde C/C++ kadar işletim sistemlerinin, yazım editörlerinin, tablo ve grafik paketlerinin, sunum yazılımlarının, veri taban yönetim sistemlerinin, teknik çizim ve görüntü işleme paketlerinin kendisiyle yazıldığı bir dil daha yoktur. Öyleyse öğrencisine, çok iyi bir dil öğrendiğini söyleyebiliriz. C/C++ ders notları, klasik bir kitaptan farklı olarak, çok geniş içeriği olan bir programlama dilinden süzülmüş temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencinin, bir dönemlik kısa süre içerisinde, kullanamayacağı birçok teorik bilgiye boğulması yerine, öğrendikleriyle dönem sonunda belli işlemleri yapabilecek niteliğe ulaşmasını hedeflemektedir. Öğrencinin gerek DOS, gerekse Windows çevresinde, temel veri alış-verişini, belli matematik ve istatistik işlem kodlamalarını ekran ve dosya ortamından yapabilmesi ve pratiğe dökebilmesini amaçlamaktadır. Notlar, standart C/C++ temel bilgilerinden ve günlük hayatta giderek artan kullanımıyla, görsel C++ yazılımcılık bilgilerinden oluşmaktadır. Notlarda yöntem olarak, teorik bilgilerin öğrenciye pratik- uygulamalarla anlatımı benimsenmiştir. Yani teori, genellikle örnek kodlar üzerinden anlatılmıştır. C/C++ programlamada ilerlemek isteyen akademisyen ve araştırmacılara, yetkin programcıların hazırladığı kaynak kitapları almaları, internette programlama sitelerini takip etmeleri ve örnek kodları incelemeleri önerilir. C/C++ öğrencileri için hayati bir uyarı: Programlama en iyi, derste anlaşılır. 2006 Şubat ayında kaleme alınan, 2007 ve 2008 yıllarında güncellenen ders notlarının öğrencilerimize ve yararlanmak isteyen bütün akademisyenlere faydalı olması dileğiyle... Ocak 2008 Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kütahya Doç.Dr. Kaan Erarslan http://alikoker.name.tr 3 1. GENEL BĐLGĐLER YAZILIM VE PROGRAMLAMA Bilgisayar, donanım ve yazılım olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Donanım, elektronik ve fiziksel bütün cihazlara verilen genel isimdir. Yazılım, bu donanımın kullanımı ve yönetilmesini sağlayan, program ve yan dökümanlarını içeren bir terimdir. Đkisi bir arada, bir bilgisayarı meydana getirirler. Program ise, bir programlayıcının belli bir amaca yönelik olarak geliştirdiği kodlardır. PROGRAMCILIK Bilgisayar kullanıcılığı iki türlüdür; operatörlük (hazır program kullanıcılığı) ve programcılık. Programcı, kod geliştireceği konuya hâkim ve bu konuyu kodlayacak düzeyde belli bir programlama dil bilgisine sahip kişidir. Programcılık, işletim sistemi ve veritabanı yönetiminden, görüntü işleme ve grafik tasarımına, internet ve oyundan, mühendislik hesaplamalarına kadar çok geniş bir alana sahiptir. Temel programcılık yöntemleri aynı da olsa, her alan, kendine ait kodlama dili, tekniği ve özelliği yönünden farklılaşmalar göstermiş ve ayrı birer uzmanlık dalı haline gelmiştir. Programlama dilleri, belli gramer yapıları ve kelime hazineleri olan yabancı dillere benzetilebilir. Programcı, bu kelimeleri (komutlar), gramere (kodlama kuralları) uygun olarak, amacına uygun bir şekilde tasarlayarak (algoritma) dizecektir. Anlamlı bir cümle kurmanın, gerekli kelimelerin kuralına uygun olarak dizilmesiyle elde edilmesi gibi, yazılmak istenen program da, zihinde yapılan bir sistematiğe göre komutların art arda dizilmesiyle elde edilecektir. Programcılık, yüksek öğretimde mesleki alan gözetmeksizin, üniversite mezunu formasyonunda yer alan bir bilgi türüdür. Programlama bilgisi ve bir programlama dili öğrenmek, yüksek öğrenim öğrencisinde ne tür bir gelişimi amaçlamaktadır? 1. Matematik, istatistik ve yöneylem türü bilimler, yüksek öğrenim görenlerde nasıl bir düşünme vizyonu ve gelişimi sağlamaktaysa, programlama da, öğrenciye tasarım ve planlama yönünde bir düşünce gelişimi sağlamaktadır. 2. Öğrencinin, belli kurallar çerçevesinde, kendi içinde anlamlı parçaları dizerek, anlamlı bir bütün elde etme kabiliyeti geliştirilmektedir. 3. Öğrencinin, zihninde bir probleme yönelik çözüm üretmesi ve bir iş planı çerçevesinde kademe kademe çözümünü gerçeklemesi sağlanmaktadır. 4. Her meslek, çalışabilir ve anlamlı programlar yapmayı gerektirir. Bu ise, kurallara uygun ve değişik şartlarda yapılabilecek işlerin tasarl

Recently converted files (publicly available):