• Document: ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.
  • Size: 1.13 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 07:29:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Tarih: 09.06.2015 Dok. Kodu: T.03 LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa: 1/6 Revizyon No: c 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT logosu, belgesi ve akreditasyon markasını, bu talimatta yazan şartlara ve “TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlar Tarafından Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberindeki kurallara (Bakınız: www.turkak.org.tr / Rehberler/ R10-06) göre kullanmak durumundadır. 3. ROYALCERT logosu ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz. 4. ROYALCERT Logosu;  Ürün veya hizmet onay işareti anlamı çıkacak şekilde kullanılamaz.  Direkt ürün üzerinde kullanılamaz. (bkz. Ek-1) (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)  Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. (bkz. Ek-1) (Örnek: “Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir.”).  Kuruluşun reklam, tanıtım vb. amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir. 5. ROYALCERT logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir: Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük Logo kullanımı Ürün (*a) üzerinde Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde kutular vb. üzerinde (*b) Açıklama olmaksızın Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Açıklama (*c) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Kullanılabilir (*d) *a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. Test / analiz faaliyetleri için test / analiz raporu olabilir. *b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir. *c. "(Bu ürün) kalite yönetim sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. *d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir. 6. ROYALCERT logosu, Web sitemizde (www.royalcert.com) yayınlanmış olan T.03 Logo Kullanım Talimatında belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir. (bkz. Ek-1) 7. ROYALCERT logosu, kullanılacağı şekille ilgili olarak, Sistem Belgelendirme Müdürlüğünden onay alınarak kullanılabilir. Logolar, kullanıldığı doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde ROYALCERT ve akreditasyon kuruluşunun sorumlu olduğu anlamı çıkacak şekilde veya belgelendirme statüsü hakkında yanlış bilgilendirmeye sebep olabilecek şekilde kullanılamaz. 8. ROYALCERT’ten belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, ROYALCERT logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz. (bkz. Ek-1) 9. Tanıtım Malzemeleri” terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir. ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Tarih: 09.06.2015 Dok. Kodu: T.03 LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa: 2/6 Revizyon No: c 10. TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde, binaların veya bayrakların üzerinde, personele ait kartvizitlerin üzerinde kullanılamaz. 11. ROYALCERT logosu, talep halinde, logoyu kullanmaya hak kazanmış belgeli müşterilere “CD” ile gönderilecektir. Ayrıca ROYALCERT logosuna ROYALCERT web sitesi üzerinden de ulaşılabil

Recently converted files (publicly available):