• Document: 2017 ORK WEAR Kim jesteśmy? Historia Firma Odzież Robocza powstała na początku lat 90-tych. W początkowej fazie działalności zajmowała się dystrybucją wyrobów z zakr...
  • Size: 5.51 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 00:38:34
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ORK WEAR Kolekcje 2016/2017 ORK WEAR Kim jesteśmy? Nasza MISJA Profesjonalna ochrona przed zagrożeniami w miejscu pracy. Historia Stale rozwijać produkty w oparciu o najnowsze Firma Odzież Robocza powstała na początku lat 90-tych. W początkowej fazie technologie. działalności zajmowała się dystrybucją wyrobów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W 1998 roku powstała pierwsza szwalnia odzieży zawodowej. Wspierać pracowników w codziennych zadaniach Wizja założycieli spółki, oferowania profesjonalnej ochrony stanowiska pracy, i w ekstremalnych sytuacjach. doprowadziła nas do dzisiejszej pozycji. Jesteśmy wiodącym producentem Dostarczać wiedzę pracodawcom i kreować solidne odzieży ochronnej, zawodowej i korporacyjnej oraz dystrybutorem obuwia rozwiązania na miarę indywidualnych potrzeb. i Środków Ochrony Indywidualnej. Dzisiaj jako ORK Wear zatrudniamy 200 pracowników w dwóch zakładach produkcyjnych o łącznej powierzchni 3000 m2. Nowoczesny park maszynowy NASZE i cyfrowe systemy przygotowania produkcji pozwalają nam kompleksowo, ATUTY pewnie i terminowo obsługiwać odbiorców z wielu gałęzi przemysłu. ,, Kompleksowa obsługa - tysiące oferowanych produktów. Jakość ,, Własny, zaawansowany Produkowane przez nas wyroby spełniają wymogi unijnych dyrektyw technologicznie zakład produkcyjny. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz charakteryzują się najwyższą ,, Fachowe doradztwo z zakresu jakością wykonania. Każdy etap projektowania i produkcji podlega ścisłej środków ochrony indywidualnej. kontroli, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością wg normy ,, Wzornictwo, tkaniny, dodatki PN EN ISO 9001: 2008. dopasowane do potrzeb Klienta. ,, Znaczna powierzchnia magazynowa. ,, Rozbudowana sieć transportowa. ,, Dogodne warunki dostaw i płatności. Status Zakładu ,, Współpraca z najlepszymi Pracy Chronionej dostawcami tkanin i dodatków. Posiadamy status zakładu pracy chronionej, który ,, Status zakładu pracy chronionej. uprawnia nas do udzielania naszym kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabili- tacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kontrahent, dokonując zakupu towaru będącego naszą produkcją własną, ma zatem możliwość otrzymania obniżenia we wpłatach na PFRON zgodnie z art.22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecz- nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowoczesny zakład produkcyjny Zakład produkcyjny ORK Wear powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracowników naszej firmy przy współudziale specjalistów z Włoch, Niemiec, Portugalii i Japonii. Został bardzo wysoko oceniony, między innymi, przez ekspertów z Sewing Research Institute w Tokio. Obiekt wyposażony jest w systemy spełniające rygorystyczne europejskie normy oraz zaawansowane technologicznie urzą- dzenia, pozwalające m.in. na stałe monitorowanie wszystkich procesów oraz optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i mate- rialnych firmy. Segment produkcyjny złożony jest z czternastu niezależnych linii technologicznych pozwalających na jednoczesną produkcję kilku- dziesięciu różnych modeli. Moc produkcyjna w systemie jednoz- mianowym to ok. 20 000 szt. miesięcznie. Dzięki takiej właśnie organizacji nasz profil produkcyjny jest bardzo szeroki. Park maszynowy, którym dysponujemy to najnowszej gene- racji wysoko wyspecjalizowane maszyny JUKI, UNION SPECIAL i PEGASUS, których automatyka powala na utrzymanie stałych parametrów jakościowych. Krojownia – CAD Lectra, ultranowocze- sny cutter i automatyczne beznapięciowe lagowanie. Wszystkie te elementy oraz stosowane przez nas surowce i komponenty poz

Recently converted files (publicly available):