• Document: MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER.
  • Size: 3.41 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 16:01:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MUKAVEMET FORMÜLLER, TABLOLAR VE ŞEKĐLLER. 2008/09 1 2D Statik Denge Denklemleri: Kayma gerilmesi ile Hooke Kanunu → + ∑ Fx = 0 ↑ + ∑ Fy = 0 ∑ M = 0 τ = Gγ ,τ – kayma gerilmesi G - rijidlik modülü Eksenel Gerilme γ - kayma genlemesi P σ = sabitler arasındaki ilişki ; A E σ – Normal gerilme G= P – Kuvvet 2(1 + ν ) A – Kesit Alanı Eksenel Yükleme-Deformasyon Ortalama Kayma Gerilmesi L P(x ) δ =∫ dx A(x )E 0 V τ ort . = , τ– Kayma Gerilmesi A Uzunluktaki değişim (A=sabit ve E=sabit ise) V – kesme kuvveti A - kesit alanı PL δ= Emniyetli Gerilme (Allowable Stress) – Emniyet Katsayısı (s) AE σs ; Sınır gerilme, malzemenin hasarlanmadan taşıyabileceği en Değişik kısımlardan oluşan eksenel yükler etkisinde uzunluktaki değişim büyük gerilme ( standart deneylerle saptanır) σ ; dış yüklerin etkisinde elemanda oluşan gerilme (hesaplanan) " Pi Li (veya müsaade edilen tasarım gerilmesi =emniyetli gerilme) δ =∑ i =1 σs Ai E i σ≤ = σ em. δ uzunluktaki değişim s P belirli bir kısımdaki yük L belirli bir kısmın uzunluğu Genleme (strain) A belirli bir kısmın kesit alanı E belirli bir kısmın elastisite modülü δ ε = N belirli kısım sayısı L0 Isıl genleme ve şekil değiştirmeler ε – genleme (birim şekil değiştirme) δ – uzunluktaki değişim δ = α.∆T. L L0 – ilk (original) uzunluk δ uzunluktaki değişim α ısıl genleşme katsayısı Kayma genlemesi (shear strain) ∆T sıcaklıktaki değişim π L belirli bir kısmın uzunluğu γ = −θ 2 Sıcaklık nedeniyle iki şekilde genleme oluşabilir ; γ – kayma genlemesi 1. Gerilme olmaksızın genleme δ / L -küçük açılar için 2. Gerilmeli genleme Hooke Kanunu Statikçe belirsiz eksenel yükler σ = Eε , σ – Normal gerilme 1. Durum 1 : δ 1 = δ 2 E – Elastisite modülü 2. Durum 2: geometric

Recently converted files (publicly available):