• Document: A PÁRIZSI NOTRE-DAME
  • Size: 1.98 MB
  • Uploaded: 2019-04-16 18:21:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

VICTOR HUGO A PÁRIZSI NOTRE-DAME 1482 REGÉNY FORDÍTOTTA ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA ANTAL LÁSZLÓ TARTALOM JEGYZET A VÉGLEGES SZÖVEG KIADÁSÁHOZ (1832) ELSŐ KÖNYV I A NAGYSZÁLA II PIERRE GRINGOIRE III A BÍBOROS ÚR IV JACQUES COPPENOLE MESTER V QUASIMODO VI ESMERALDA MÁSODIK KÖNYV I KHARÜBDISZ ÉS SZKÜLLA KÖZT II A KÖVESPARTI TÉR III BESOS PARA GOLPES IV MENNYI BAJJAL JÁR, HA AZ EMBER EGY CSINOS NŐT KÖVET ESTE AZ UTCÁN V ÚJABB BAJOK VI A TÖRÖTT KORSÓ VII NÁSZÉJSZAKA HARMADIK KÖNYV I A NOTRE-DAME II PÁRIZS MADÁRTÁVLATBÓL NEGYEDIK KÖNYV I A JÓTÉT LELKEK II CLAUDE FROLLO III IMMANIS PECORIS CUSTOS IMMANIOR IPSE IV A KUTYA MEG A GAZDÁJA V CLAUDE FROLLO (Folytatás) VI NÉPSZERŰTLENSÉG ÖTÖDIK KÖNYV I ABBAS BEATI MARTINI II EZ ELPUSZTÍTJA AMAZT HATODIK KÖNYV I TÁRGYILAGOS HELYZETKÉP A HAJDANI BÍRÓSÁGRÓL II A PATKÁNYLYUK III EGY DARAB KUKORICAMÁLÉ TÖRTÉNETE IV EGY CSEPP VÍZÉRT EGY KÖNNYCSEPP V MI LETT A MÁLÉVAL? HETEDIK KÖNYV I KECSKÉRE TITKOT BÍZNI KOCKÁZATOS DOLOG II A PAP ÉS A FILOZÓFUS, AZ KETTŐ III A HARANGOK IV ’ANÁΓKH V A KÉT FEKETE RUHÁS FÉRFIÚ VI MILYEN HATÁST TESZ HÉT KÁROMKODÁS A NYÍLT UTCÁN VII A CSUHÁS LIDÉRC VIII MIRE JÓ, HA A FOLYÓRA NYÍLIK AZ ABLAK 2 NYOLCADIK KÖNYV I A SZÁRAZ FALEVÉLLÉ VÁLTOZOTT TALLÉR II A SZÁRAZ FALEVÉLLÉ VÁLTOZOTT TALLÉR (Folytatás) III A SZÁRAZ FALEVÉLLÉ VÁLTOZOTT TALLÉR (Befejezés) IV LASCIATE OGNI SPERANZA V AZ ANYA VI HÁROM KÜLÖNBÖZŐ FÉRFISZÍV KILENCEDIK KÖNYV I LÁZ II PÚPOS, FÉLSZEMŰ, SÁNTA III SÜKET IV KŐKORSÓ ÉS KRISTÁLYVÁZA V A VÖRÖS-KAPU KULCSA VI A VÖRÖS-KAPU KULCSA (Folytatás) TIZEDIK KÖNYV I GRINGOIRE-NAK JOBBNÁL JOBB ÖTLETEI TÁMADNAK A CISZTERCITÁK UTCÁJÁBAN II ÁLLJON BE CSAVARGÓNAK III VIGADJUNK! IV AZ ÜGYETLEN JÓ BARÁT V FRANCIA LAJOS ÚR ŐFELSÉGE IMÁDKOZÓSZOBÁJA VI BICSKÁT A TÜSZŐBE! VII ÜSD, VÁGD, CHÂTEAUPERS! TIZENEGYEDIK KÖNYV I A KISCIPŐ II LA CREATURA BELLA BIANCO VESTITA (DANTE) III PHOEBUS HÁZASSÁGA IV QUASIMODO HÁZASSÁGA 3 Néhány esztendeje e könyv szerzője a Notre-Dame székesegyházban járván, vagy inkább kutakodván, az egyik torony homályos zugában emberkéz rótta szót pillantott meg a falon: ’ANÁГKH1 A kőbe eléggé mélyen bevésett, időmarta görög nagybetűk, a formájukba és tartásukba bele- kövült, gótikus írásra valló, középkori kézről tanúskodó jegyek, de legkivált a bennük rejlő gyászos és baljós értelem mélyen megrendítette a szerzőt. Azon töprengett, azt próbálta megfejteni, miféle szenvedő lélek lehetett az, amelyik addig nem akart megválni e világtól, míg a bűn vagy balsors bélyegét rá nem ütötte az ódon templom homlokára. A falat azóta befestették vagy levakarták (magam sem tudom már), s a felirat eltűnt. Mert így bánnak a középkor csodálatos templomaival idestova kétszáz esztendeje. Pusztítják őket, ahol érik, belülről és kívülről egyaránt. A pap befesti, az építész levakarja, aztán jön a nép és le- rombolja. Ennélfogva, azon a múló emléken túl, amelyet e könyv szerzője állít itt neki, ma már nincsen nyoma a Notre-Dame komor tornyába belevésett titokzatos szónak, nincsen annak az ismeret- len sorsnak sem, amelyet oly szívszorító tömörséggel fejezett ki. Az az ember, aki azt a szót írta a falra, évszázadokkal ezelőtt eltűnt a nemzedékek sorából. Eltűnt az a szó is a templom faláról, s meglehet, hamarosan eltűnik a föld színéről maga a templom is. Abból a szóból lett ez a könyv. 1831 februárjában 1 Végzet. (görög) 4 JEGYZET A VÉGLEGES SZÖVEG KIADÁSÁHOZ (1832) A jelen kiadást tévesen úgy hirdették meg, mintha több új fejezettel bővült volna. Holott kiadatlan fejezeteket kellett volna mondani. Ha ugyanis újon újonnan írtakat értünk, akkor a jelen kiadáshoz hozzátoldott fejezetek nem újak. Ugyanakkor születtek, amikor a mű többi része, ugyanabból a korszakból valók, ugyanabból a gondolatból táplálkoznak, mindig is ré- szét alkották A párizsi Notre-Dame kéziratának. A szerző szerint egyébként is megengedhe- tetlen, hogy egy ilyenfajta mű cselekményét utólag toldozgassák. Ez nem elhatározás dolga. A szerző úgy véli, hogy egy regény szinte szükségszerűen jön létre, valamennyi fejezetével együtt; egy dráma valamennyi jelenetével együtt születik. Senki se higgye, hogy valamiféle véletlen szabja meg, hogy hány részből álljon az egész, az a titokzatos mikrokozmosz, amely- nek dráma vagy regény a neve. Az oltás és az összeforrasztás helye meglátszik az olyan mű- veken, amelyeknek egyszerre kell megszületniük, s meg kell maradniuk olyannak, amilyenek. Ha megalkottuk a dolgot, fontol

Recently converted files (publicly available):