• Document: SCHAARBEEK. Stedenbouwkundige inleiding. Inleidende teksten. Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het Brussels Hoofstedelijk Gewest
  • Size: 7.01 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 09:48:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Inleidende teksten SCHAARBEEK Stedenbouwkundige inleiding Luchtfoto van Schaarbeek, 1935 (Regie der Gebouwen, 4/1657). “Niets is boeiender dan op de plannen van Schaarbeek uit verschillende periodes te volgen hoe deze gemeente zich heeft ontwikkeld via de aanleg van nieuwe straten en nieuwe wijken waarvan de terreinen gisteren nog landbouwgrond waren.” Louis Bertrand, Schaerbeek depuis cinquante ans. 1860-1910, Librairie de l’Agence Dechenne, Brussel, 1912, p. 31. Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van het Brussels Hoofstedelijk Gewest Inhoud Redactie, onderzoek en foto’s: Inleiding …………………………………………….…………….. 3 Caroline Berckmans, Isabelle I. Schaarbeek vóór de 19e eeuw …………………….……….….. 4 de Pange, vzw APEB II. Schaarbeek west – Jaren 1820 tot 1890 ……………………. 10 1. Jaren 1820 – De faubourg de Schaerbeek 2013-2014 en het Koninklijk tracé © Gewestelijke 2. Jaren 1840 – De faubourg de Cologne Overheidsdienst Brussel, 3. Jaren 1860 – De Prinsenwijk Directie Monumenten en De overwelving van de Maalbeek Landschappen, CCN - 4. Jaren 1870 – De Verboekhovenwijk Vooruitgangstraat 80, 1035 5. Jaren 1880 – De Colignonwijk Brussel. en de Sint-Felixwijk Verantwoordelijke uitgever A. 6. Residentiële wijken Verkruyssen Straatnamen – 1 III. Schaarbeek noord en oost – De stedenbouwkundige projecten van Octave Houssa rond 1900 ……………….…. 28 1866 – Victor Besme en de lanen van de grote ring 1. De stedenbouwkundige plannen 1.1. De Tenierswijk 1.2. Het Josaphatpark 1.3. De vier nieuwe wijken 1.3.1. De Josaphatwijk 1.3.2. De Linthoutwijk De Nationale Schietbaan en de Kazerne 1.3.3. De Monrosewijk 1.3.4. De wijk Monplaisir-Helmet Straatnamen – 2 1.4. De verplaatsing van de ringspoorlijn 2. De verstedelijking De Schaarbeekse Haard De gevelwedstrijden IV. Het interbellum en de naoorlogse periode …………………. 50 2 Schaarbeek – Stedenbouwkundige inleiding http://www.irismonument.be/nl.Schaarbeek.html Inleiding1 Nadat de gemeente Schaarbeek in 1795 onafhankelijk van de Stad Brussel werd, kende ze in de daaropvolgende eeuw een spectaculaire groei, van 1.131 naar 64.583 inwoners tussen 1800 en 1899. In de loop van de 19e eeuw werd de gemeente vanaf de grens met Sint- Joost-ten-Node geleidelijk verstedelijkt. Tot begin jaren 1860 werden de meeste verkeersaders aangelegd op initiatief en op kosten van particulieren die hun terreinen wilden opwaarderen. De voorkeur ging toen duidelijk uit naar het “dambordpatroon”: in de mate van het mogelijke werden de – vaak smalle – nieuwe straten onderling evenwijdig en haaks op het bestaande wegennet aangelegd, zoals in de faubourg de Schaerbeek en de fabourg de Cologne of in de Prinsenwijk. Vanaf de jaren 1860 stond de gemeente zelf in voor de stedenbouwkundige organisatie van de nieuwe wijken. Ze legde de grote verkeersaders aan, terwijl privéeigenaars het wegennet met secundaire straten aanvulden. De orthogonale tracés moesten wijken voor stervormige plattegronden, zoals die van de Verboekhovenwijk, de Colignonwijk en de Sint-Felixwijk, die in de jaren 1870 en 1880 werden ontworpen. Eind 19e begin 20e eeuw was het westelijke deel van de gemeente, dat door de ringspoorlijn werd ingesloten, al grotendeels verstedelijkt. Naast de renovatie van het oude dorp – de Tenierswijk – begon toen ook een reusachtige transformatiecampagne van het noorden en het oosten van het grondgebied. Daartoe werden vier grootschalige algemene plannen uitgevoerd die in brede, uitwaaierende tracés voorzagen: de Linthoutwijk, de Monrosewijk, de Josaphatwijk en de wijk Monplaisir-Helmet. 1 Deze stedenbouwkundige inleiding heeft hoofdzakelijk betrekking op de geïnventariseerde zones van de gemeente. De geschiedenis van de zones waarvan nog geen inventaris is gemaakt, wordt hier slechts summier geschetst: in het westen, achter de spoorlijnen, de Noordwijk; in het oosten, de Helmetwijk, de tuinwijk Terdelt, de Tuinenwijk, de tuinwijk Chomé en de Kerselarenlaan. 3 Schaarbeek – Stedenbouwkundige inleiding http://www.irismonument.be/nl.Schaarbeek.html I. Schaarbeek vóór de 19e eeuw Tot begin 19e eeuw was

Recently converted files (publicly available):