• Document: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową
  • Size: 1.71 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 10:22:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową pod redakcją Małgorzaty Pasek i Grażyny Dębskiej Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski Recenzje: prof. dr hab. Jerzy Mituś, prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański Projekt okładki: Oleg Aleksejczuk Adiustacja: Margerita Krasnowolska ISBN 978-83-7571-196-7 Copyright© by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2011 Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani magazynowana w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie, ani też rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich Na zlecenie: Krakowskiej Akademii Polskie Stowarzyszenie im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Pielęgniarek Onkologicznych www.ka.edu.pl Wydawca: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011 Sprzedaż detaliczną, hurtową i wysyłkową prowadzi Księgarnia „U Frycza” Kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków tel./faks: (12) 252 45 93 e-mail: ksiegarnia@kte.pl Skład: Oleg Aleksejczuk Druk i oprawa: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Spis treści Małgorzata Pasek, Grażyna Dębska, Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Anna Zaborowska, Małgorzata Pasek Opieka nad pacjentem poddanym chemioterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Małgorzata Przywarta, Anna Szambelan Problemy pielęgnacyjne u chorego z nowotworem żołądka poddanego chemioterapii. Studium przypadku ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Anna Tylińska Rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta z rozpoznanym nowotworem złośliwym krtani w trakcie i po radiochemioterapii. Studium przypadku ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Grażyna Dębska, Anna Ciurka, Grażyna Cepuch, Gabriela Michalska Ocena funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów z rakiem jelita grubego w czasie chemioterapii (dla potrzeb opieki pielęgniarskiej) . . . . . 45 Anita Szymańska, Anna Szeremiota, Iwona Gronostaj, Jolanta Błoch Problemy pielęgnacyjne u pacjentów po zabiegu całkowitego usunięcia krtani . . ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Małgorzata Gawlik Poczucie koherencji a jakość życia pacjentów z nowotworami głowy i szyi 67 Małgorzata Pasek Medyczne sposoby poprawy jakości życia chorych na raka szyjki macicy . . . . 81 Wioletta Kubiak Problemy pielęgnacyjne i psychologiczne u pacjentki z rakiem sromu . . . . . . . . 95 Maciej Krajewski Przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala jako znaczący aspekt terapii onkologicznej ...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 6 Spis treści Katarzyna Borowiec-Trybulec, Zdzisław Wolak Zindywidualizowana opieka pielęgniarska na podstawie doświadczeń personelu pielęgniarskiego w Zakładzie i Oddziale Radioterapii Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Ewa Kulbaka, Marzena Samardakiewicz Poziom subiektywnie odczuwanego bólu u dzieci z białaczką w trakcie rutynowych procedur medycznych ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Grażyna Cepuch, Mieczysława Perek, Grażyna Dębska, Bożena Krzeczowska Ocena przygotowania pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa do opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową odczuwającym ból . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Krystyna Połaska Zagrożenia zawodowe w pracy

Recently converted files (publicly available):