• Document: ALÇAK GERİLİM PANO SİSTEMLERİNE UYGULANACAK SİSMİK TESTLER VE İLGİLİ IEC STANDARTLARI Taner AKSOY ABB Elektrik Sanayi A.Ş. ÖZET Ülkemizin özel coğrafi konumu itibarı ile ülke topraklarımızın
  • Size: 851.15 KB
  • Uploaded: 2021-07-25 19:56:06
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ALÇAK GERİLİM PANO SİSTEMLERİNE UYGULANACAK SİSMİK TESTLER VE İLGİLİ IEC STANDARTLARI Taner AKSOY ABB Elektrik Sanayi A.Ş. taner.aksoy@tr.abb.com ÖZET Ülkemizin özel coğrafi konumu itibarı ile ülke topraklarımızın yüzde 92'si deprem kuşağındadır. Deprem olmasını engellemek mümkün değildir ancak hepimiz, yıllar boyunca deprem ile yaşamayı ve onunla mücadele etmeyi öğrenmemiz gerektiğini ve binalarımız ve içerisindeki ekipmanlarımızın depreme dayanacak şekilde yapılması gerektiğini öğrendik. Bu kapsamda AG Pano sistemleri için IEC nin başta IEC 60068-3-3 Environmental testing - Part 3: Guidance. Seismic test methods for equipment – (1991-02-28) standardı bize yol göstermektedir. Bunun yanı sıra 1999 Marmara depreminden sonra başlatılan çalışmalar sonucunda 6 Mart 2006 tarihinde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar Konulu Yönetmelik yayınlanmış ve 1 yıl sonra 3 Mayıs 2007 tarihinde de bu yönetmelikte değişiklikler yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. Bu yönetmeliğin 2.11 numaralı maddesi altında mekanik ve elektrik donanıma etkiyen deprem yüklerinin nasıl hesaplanacağı açıkça anlatılmıştır. GİRİŞ Ülkemizin özel coğrafi konumu itibarı ile Başlıcaları: ülke topraklarımızın yüzde 92'si deprem • IEC 60068-3-3 Environmental kuşağındadır ve bunun da yüzde 66'lık testing - Part 3: Guidance. Seismic test bölümü 1. ve 2. derece deprem bölgesidir. methods for equipment – (1991-02-28) • IEC 60068-2-6 Environmental Aynı zamanda 1. ve 2. derece deprem testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: bölgesinde ülke nüfusumuzun yüzde 70'ini Vibration (sinusoidal) – (2007-12-13) ve kurulu büyük sanayi tesis • IEC 60068-2-57 Environmental potansiyelimizin de yüzde 75'ini testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: barındırmaktadır. Vibration - Time-history method – (1999- 11-18) Depremin gerçekleşmesini engellemek • IEC 60068-2-59 Environmental mümkün değildir ancak deprem ile testing. Part 2: Tests. Test Fe: Vibration - yaşamayı ve onunla mücadele etmeyi Sine-beat method – (1990-11-16) öğrenmek ve binaların ve içerisindeki • IEC 60068-2-47 Environmental ekipmanların depreme dayanacak şekilde testing - Part 2-47: Test - Mounting of tasarlanmasını sağlamak bizlerin elindedir. specimens for vibration, impact and similar dynamic tests - (2005-04-13) Binalarımız ve içerisindeki ekipmanların depreme dayanıp dayanmayacağını anlamanın en güzel yolu onları depreme en yakın yöntemle test etmektir. Bu amaçla IEC birçok farklı test yöntemi ve standart yayınlamıştır. Şekil 1. Türkiye’nin Deprem Bölgeleri Haritası Uygulamada birçok standart bulunmakta, IEC60068-3-3 test için gerekli tüm bilgileri ancak standartlar konusunda bir kafa içermektedir: karışıklığı olduğu açıktır. Özellikle IEC 60068-3-3’le IEC 60068-2-57 standartları Test Metotları (Sine sweep, sine-beat, birbirine karıştırılmaktadır. Aslında bunlar time-history ve continous sine), birbirinin tamamlayıcısı standartlardır. Genel olarak IEC 60068-3-3, sismik testin Test Prosedürleri (İzlencek adımlar teker nasıl yapılacağı ile ilgili genel bilgileri teker belirtilmektedir), veren ve metotları belirleyen standarttır. IEC 60068-2-6, sinüzoidal titreşimi tarif Ölçüm Metotları (IEC 60068-2-6, IEC eder. Yani bir IEC 60068-3-3 ile yaptığımız 60068-2-57 ve IEC 60068-2-59), ve sinüzoidal titreşim kullandığımız bir testin mutlaka bu iki standartla birlikte Performans Kriterleri ve Seviyeleri (Test uyacağı anlamına gelir. eğrisi, yer ivmesi ve salınım ferkansı gibi), IEC 60068-2-57 ve IEC 60068-2-59 ise Montaj Şartları (IEC 60068-2-47 e göre aslında IEC 60068-3-3 standardında tarif zemine, duvara, yükseltilmiş döşemeye edilen test metotlarından birer tanesidir. gibi) ve Yani IEC 60068-2-57’ye veya IEC 60068- 2-59’a göre test ettiğimiz bir pano, Yeterlilik Kriterleri (3 farklı kriterin tam muhakkak ki IEC 60068-3-3 standardına da tanımı). uygundur. Şekil 2. IEC 60068-3-3’e göre test edilecek deprem seviyesine en uygun

Recently converted files (publicly available):