• Document: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5. DÖNEM
  • Size: 1.73 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 19:41:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

5. dönem öğrencisi hekim adaylarının, klinik staj boyunca katılacakları eğitim programını tanıtan kılavuz kitapçığıdır.  ilgili yönetmelik maddeleri  eğitim programını yürüten ve uygulayan birimler ve öğretim üyeleri  eğitim programının kapsamı, amacı, ve öğrenme hedefleri  eğitim programının takvimi  öğrenme kaynakları, yöntemleri ve ortamları  ölçme-değerlendirme yöntemleri  geçme-kalma ölçütleri  geri-bildirim yöntemleri YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 5. DÖNEM NÖROŞİRÜRJİ STAJ KILAVUZU 2015-2016 TIPE.P.01-F.08 Rev 0, 05.09.2015 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı • Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Ağustos 2005 tarihinde kurulmuştur. • Prof. Dr. Uğur Türe Anabilim dalı başkanı olarak ve Prof. Dr. Başar Atalay Anabilim dalı başkanı yardımcısı olarak görev yapmakta ve hocamız Prof. Dr. Gazi Yaşargil eğitimimize her alanda katkıda bulunmaktadır. • Dr. Cumhur Kaan Yaltırık ve Dr. Mehmet Volkan Harput Nöroşirürji uzmanı olarak çalışmaktadır. Bölümümüz Nöroşirürji Branşında uzmanlık eğitimi vermekte ve Dr. Kıvılcım Tekin araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. • Nöroşirürji Anabilim Dalımızda ulusal ve uluslararası sağlık hizmeti verilmektedir. Anabilim dalımızda beyin ve omurilik hastalıklarının cerrahi tedavileri yapılmaktadır. Spinal cerrahi (omurga cerrahi) alanında kompleks cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Son yıllarda tanı yöntemlerinin, cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerin gelişmesi ile tüm dünyada insanlığa daha modern bir hizmet sunmaya başlayan Nöroşirurji branşı, kaydedilen gelişmelerle düne dek imkansız sayılan tedavilerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Bu gelişme çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. • Nöroşirürji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler Merkezinde hizmet vermektedir. Multidisipliner olarak kendi alanlarında dünya standartlarında eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip; cerrahi, nöroloji, anestezi-yoğun bakım, psikiyatri, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları, psikolog ve fizyoterapistler, hemşireler ve teknisyenler yoğun bir işbirliği içerisinde görev yapmaktadır. • Hastaların tanı ve tedavileri, teknolojinin bütün imkanlarından yararlanılarak hazırlanmış ve bu konuda özelleşmiş servis ve yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir. • Bölümümüzde; nöro-onkoloji, beyin damar cerrahisi, epilepsi, spinal cerrahi, pediyatrik nöroşirürji, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji, periferik sinir cerrahisi ve nöro-spinal travma konularında çalışmalar sürdürülmekte ve bu alanlarda tıp öğrencisi, uzmanlık öğrencisi, hemşireler ve fellow eğitim programları sürdürülmektedir. • Eğitimsel faaliyetler bölümümüzde yoğun olarak sürdürülmektedir. Öğretim üyelerimiz Tıp Fakültesi, Fizik tedavi yüksek okulu ve Yeditepe Üniversitesindeki Sağlık bilimleri Fakültesinde senelik düzenli ders vermekte ayrıca mühendislik ve genetik bölümleri de dahil olmak üzere ders programları yapılmaktadır. • Eğitim Faaliyetleri arasında ulusal ve uluslararası düzenlenen senelik kurslar (Mikronöroşirürji Kursları) ve konferanslar sayılabilir. Anabilim Dalımız bünyesindeki Mikronöroşirürji laboratuarında halen uluslararası bilimsel çalışmalar devam etmekte ve düzenli olarak Fellowship programı yürütülmektedir. İlgili Yönetmelik Hükümleri Klinik staj, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yürütülecektir: (http://www.yeditepe.edu.tr/dotAsset/36136.pdf)  Devam Zorunluluğu ve Değerlendirme: madde 22.  Mazeret: madde 24.  Mazeret Sınavı: madde 25.  İzin: madde 27.  Ara Sınav: madde 28.  Sınav Günleri ve Uygulama: madde 29.  Sınav Düzeni: madde 30.  Notlar: madde 23.  Sınav Sonuçlarına İtiraz: madde 34.  Dönem Sonu Notu: madde 35.  Stajlar: Beşinci Kısım.  Staj Sınavı: 36., 39.  Staj Bütünleme Sınavı: madde 40.  Staj Notu: madde 41. Eğitim Programını Yürüten ve Uygulayan Birimler ve Öğretim Üyeleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Stajı, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nın yer aldığı Staj Kurulu’nun yönetiminde, Yeditepe Üniversite Hastanesinin olanakları kullanılarak uygulanacaktır:  Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi ve Polikliniği http://www.yeditepehastanesi.com.tr Devlet Yolu Ankara Cad. 102/104 Kozyatağı/İstanbul

Recently converted files (publicly available):