• Document: 0. Я. САВЧЕНКО * Щ > 0. Я. САВЧЕНКО ДИДАКТИКА V початкової школи Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Генеза» 2002 ББК я73 С13 І8ІШ Рекомендовано Міністерством освіти
  • Size: 10.15 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 12:57:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

0. Я. САВЧЕНКО * Щ № >£■ 0. Я. САВЧЕНКО ДИДАКТИКА початкової V школи Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ «Генеза» 2002 ББК 74.202я73 Ви обрали чудову професію. В душі С13 СЛОВО кожної людини лишається спогад про Рекомендовано Міністерством освіти і ДО ЧИТАЧА першого вчителя, який навчив найсклад­ нішої людської діяльності — вмінню науки України (протокол N2 1/11-4823 від вчитися, спілкуватися з природою, книж­ 24.12.2001) кою, людьми. Вчити, виховувати, роз­ Вихователь, який вивати дитину важко, відповідально, не затискує, але й радісно. На ваших очах відбу­ Савченко О. Я. а визволяє, вається звичайне диво: з невмілого, не С 13 Дидактика початкової школи: Підручник для не пригнічує, впевненого у собі малюка виростає осо­ студентів педагогічних факультетів. - К.: а підносить, бистість, яка мислить, багато знає, вміє, Генеза, 2002. - 368 с. не мне, оцінює себе й інших людей. I8ВN 966-504-295-5 а формує, Сучасна початкова школа чекає на не диктує, професіоналів високого класу, бо над­ а вчить, то багато втрачає молодший учень, У підручнику розкрито основні категорії навчання: мета, зміст, принципи, методи, форми не вимагає, коли його навчає некваліфікований і дидактичні засоби. а запитує, педагог. Адже один учитель три або Матеріали викладено на засадах сучасної переживає разом чотири роки працює з дітьми. Якщо він гуманістичної педагогіки і теорії розвивального з дитиною багато часто помиляється, цей брак занізно навчання, з опорою на знання психології, теорії натхненних педагогіки. Проаналізовано досвід зарубіжної виправляти в середніх класах. початкової школи. хвилин... Пам’ятаймо, що в освіті головні Засвоєнню знань сприяють схеми, тематичні цінності - дитина і педагог, здат­ Януш Корчак карти і завдання для самоперевірки, робота із ний розвивати, захищат

Recently converted files (publicly available):