• Document: Alt sınıf: Apterygota otakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) otakım 2. Protura otakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) otakım 4.
  • Size: 1.02 MB
  • Uploaded: 2019-03-13 16:50:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

 Alt sınıf: Apterygota oTakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) APTERYGOTA oTakım 2. Protura oTakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) oTakım 4. Thysanura  Alt sınıf: Apterygota (Kanatsız Böcekler) o Bütün gelişim evrelerinde kanat izine APTERYGOTA rastlanmaz. o Ufak yapılı ve ametabol* böceklerdir. o Ergin hallerinde sadece üreme organları olgunlaşır. o Tamamında çiğneyici ağız tipi görülür. * Larvalar tam olarak ergine benzer, yani metamorfoz yoktur.  Alt sınıf: Apterygota oTakım 1. Diplura (Çift APTERYGOTA kuyruklular) oTakım 2. Protura oTakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) oTakım 4. Thysanura  Takım 1. Diplura (Çift Kuyruklular) o Küçük boylu böceklerdir. o Toprak içinde, yaprak döküntüleri arasında ve taşların altında yaşarlar. APTERYGOTA o Abdomen sonunda değişik yapılarda bir çift cerci bulunur. o Antenler çok segmentlidir.  Alt sınıf: Apterygota oTakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) APTERYGOTA oTakım 2. Protura oTakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) oTakım 4. Thysanura  Takım 2. Protura o Çok küçük böceklerdir (0,5-2,5mm). o Anten ve bileşik gözler körelmiştir. APTERYGOTA o Abdomen 11 segmentlidir. o Gelişme sırasında abdomen segmentleri- nin sayısında artış böceklerde yalnız bu takımda görülür.  Alt sınıf: Apterygota oTakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) APTERYGOTA oTakım 2. Protura oTakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) oTakım 4. Thysanura  Takım 3. Collembola o Abdomen 6 segmentli olup, abdomen sonunda sıçrama organının (furkula) bulunması bu grup için karakteristiktir. APTERYGOTA o 1. abdominal segmentte “ventral tüp” denen bir uzantı vardır (su alımı, solunum ve tutunma). o 3. abdominal segmentte “retinaculum” denen bir tutma organı çıkar. o Bazı türleri sebze bahçelerinde zararlı olurken, bazıları da orman ürünleri için sorun teşkil ederler.  Takım 3. Collembola APTERYGOTA  Alt sınıf: Apterygota oTakım 1. Diplura (Çift kuyruklular) APTERYGOTA oTakım 2. Protura oTakım 3. Collembola (Kuyrukla sıçrayanlar) oTakım 4. Thysanura  Takım 4. Thysanura o 2 cercus ve bir çift kaudal filament taşır (epiproct). o Abdomen 11 segmentlidir. APTERYGOTA o Vücut önden arkaya doğru bir mekik gibi daralır. o Vücut gümüş renginde pullarla kaplıdır.  Amphibiotica o Takım 1. Ephemeroptera AMPHIBIOTICA (Bir günlükler, mayıs sinekleri) o Takım 2. Odonata (Yusufçuklar, su bakireleri) o Takım 3. Plecoptera (Taş sinekleri)  Amphibiotica Akuatik larva ve nimf AMPHIBIOTICA  Amphibiotica o Takım 1. Ephemeroptera AMPHIBIOTICA (Bir günlükler, mayıs sinekleri) o Takım 2. Odonata (Yusufçuklar, su bakireleri) o Takım 3. Plecoptera (Taş sinekleri)  Takım 1. Ephemeroptera o Ömürlerinin % 99’unu nimf halinde suda geçirdikleri, yalnız birkaç saat, en fazla birkaç gün ergin halde yaşadıklarından AMPHIBIOTICA “bir gün sinekleri” denir. o Kanatlar zar gibi olup, ön kanatlar arka kanatlardan daha büyük ve geniştir. o Abdomen 10 segmentli olup, son segment karakteristik uzantılar taşır. çok uzun bir çift cercus, buna ilaveten bazı gruplarda bulunan medyan uzantı.  Takım 1. Ephemeroptera o Nimf’ leri tatlı sularda gelişir. o İlk 7 abdominal segment yapı ve büyük- AMPHIBIOTICA lüğü türlere göre farklı olabilen, birer çift

Recently converted files (publicly available):