• Документ: Akademia Prawa Agnieszka Fiutak Prawo w medycynie 2. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo w medycynie W sprzedaży: L. Ogiegło USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY. KOMENTARZ Kom...
  • Размер: 357.12 KB
  • Загруженное: 2020-09-16 15:54:59
  • Статус: Успешно преобразован


Некоторые фрагменты из вашего преобразованного документа:

Akademia Prawa Agnieszka Fiutak Prawo w medycynie 2. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo w medycynie W sprzedaży: L. Ogiegło USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY. KOMENTARZ Komentarze Becka L. Ogiegło PRAWO FARMACEUTYCZNE. KOMENTARZ Duże Komentarze Becka R. Kubiak PRAWO MEDYCZNE Wykłady Specjalizacyjne R. Kubiak USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY. USTAWA O ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ. USTAWA O IZBACH LEKARSKICH Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa A. Suwałko-Karetko (red.) REJESTRACJA PRODUKTÓW LECZNICZYCH Prawo dla Firm KODEKS CYWILNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 34 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Akademia Prawa Agnieszka Fiutak Prawo w medycynie 2. wydanie Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2011 Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-2876-8 ISBN e-book 978-83-255-2877-5 Moim Rodzicom dedykuję tę książkę Spis treści s. Nb. Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Część pierwsza. Wiadomości ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Rozdział 1. Pojęcie i ródła prawa medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 1. Pojęcie prawa medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 § 2. Akty prawne dotyczące prawa medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 Rozdział 2. Wykonywanie zawodu medycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 14 § 3. Pojęcie zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 14 § 4. Zawód lekarza i lekarza dentysty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 22 § 5. Zawód pielęgniarki i poło nej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 27 § 6. Ratownik medyczny i ratownik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 31 § 7. Zawód diagnosty laboratoryjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 35 § 8. Zawód felczera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 41 Rozdział 3. Formy wykonywania zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 45 § 9. Uwagi ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 45 § 10. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 52 § 11. Umowa cywilnoprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 53 § 12. Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka . . . . . . . . 35 54 I. Praktyka bez gabinetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 58 II. Praktyka pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 60 § 13. Grupowa praktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 61 I. Spółka cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 66 II. Spółka jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 67 III. Spółka partnerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 68 IV. Inne formy działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 69

Недавно преобразованные файлы (общедоступные):