• Документ: Södermanlands-Nerikes Nation Majhälsning till landsmännen Årgång 87. Innehåll Några ord från redaktörerna... 3 Från höst till höst... 4 Från vår till vår... 6 Nationens ekonomi år Att
  • Размер: 9.14 MB
  • Загруженное: 2020-09-16 16:06:17
  • Статус: Успешно преобразован


Некоторые фрагменты из вашего преобразованного документа:

Södermanlands-Nerikes Nation Majhälsning till landsmännen 2014. Årgång 87. Innehåll Några ord från redaktörerna ............................................................................... 3 Från höst till höst ................................................................................................. 4 Från vår till vår ..................................................................................................... 6 Nationens ekonomi år 2013 ................................................................................ 16 Att umgås med ett bibliotek – personliga betraktelser kring arbetet med katalogen över nationens äldre boksamling 2012-2014 ............................ 18 Carl Gustaf Malmström – nationens anspråkslöse hjälte ................................. 24 Viveca Halldin Norberg – ett liv i böckernas tjänst .......................................... 28 Gyllenhielm – skålen och gasquen i rätt ordning ............................................... 32 In memoriam ........................................................................................................ 35 Ämbetsmannaförteckning hösten 2013 samt våren 2014 ................................. 37 Majhälsning till landsmännen startade 1928. Den utges sedan 1974 av Södermanlands-Nerikes nations seniorförening. Register för tidigare årgångar finns i Majhälsning 1937, 1947, 1957, 1967, 1982, 1992, 2002 och 2012. Majhälsningen distribueras genom Södermanlands-Nerikes nation S:t Olofsgatan 16 753 12 Uppsala Tel. 018-15 40 60 E-post: info@snerikes.se 2 Seniorföreningens styrelse Landsmaninnor och landsmän! Ordförande Våren är här och med den en ny Majhälsning Hans Franzén från den bästa av nationer. Ledamöter Ella Stensson I sedvanlig ordning redogör Förste och Andre Charlotta Leijon- kurator för året som gick på nationen och precis hufvud Magnusson som vanligt berättar ordförande Frasse om Kajsa Lindner Seniorföreningens verksamhet och bjuder in till Gunilla Hultgren Höstgasque. Ni kommer väl? Karell Peder Johnson I år vill vi uppmärksamma några av nationens Johan Graffman hedersmedlemmar, för att i någon mån påminna Alexander Ledin om dem som riskerar att glömmas bort, och för Erik Strömberg att presentera en nyinstallerad hedersledamot. Inspektor Lovisa Stenström skriver om Carl Gustaf Malm- Johan Åqvist ström och Jana Rüegg har intervjuat Viveca Skattmästare Halldin Norberg. Thérèse Brandt Förste kurator Både dessa personligheter har gjort avtryck i na- David Sjögren tionens bibliotek, som har en av Uppsalas finaste Redaktörer privata samlingar. Efter biblioteksnämndens Morgan Malm jubileum i höstas bad vi Carl Ehrekrona skriva Mats Hellström om katalogiseringen av den äldre boksamlingen. Till sist vill Jan-Olof Smedberg en gång för alla S berätta om hur skålen och gasquen till Carl eniorföreningen är Carlsson Gyllenhielm egentligen kom till. öppen för nya och gamla landsmän och Under året gick tre hedersledamöter ur tiden. landsmaninnor samt andra Minnesord över dessa finner ni i avdelningen In intresserade och gynnare av memoriam. Om du som läser vill uppmärksam- nationen. Detta betyder, kära ma någon fallen landsmaninna eller landsman Södermanland-Neriking, får du gärna kontakta oss. att just du kan uppmana de vänner som gärna följer med Då återstår för oss att önska er en skön sommar. på nationens fester att bli Trevlig läsning! medlemmar i vår förening. Föreningens bankgironum- Morgan Malm och Mats Hellström mer är 5613-0032. Medlems- Redaktörer avgiften är 90 kr för årsbeta- lande och 700 kr för ständigt medlemsskap. 3 Från höst till höst av Seniorföreningens ordförande Hans Franzén Ja, då har ytterligare ett år pas- och inget vi ska göra om. Vid serat och våren har åter kommit 18.30 tutade HB äntligen igång till Uppsala. Det är då hög tid med trappmarsch och därefter att blicka tillbaka på Seniorför- gick allt som på räls! Ett fantas- eningens senaste verksamhetsår tiskt jobb av klubbverk och övriga och teckna ned en redogörelse för inblandade med en härlig gasque detta.

Недавно преобразованные файлы (общедоступные):